Nieuws

Vervang de examens door formatieve evaluaties

De examens zouden moeten worden vervangen door formatieve evaluaties, waarbij het doel is om te kijken welke leerstof je door de coronacrisis nog moet inhalen en niet om studenten af te straffen. Er zijn veel problemen bij de organisatie van online cursussen en niet iedereen heeft een goede studieomgeving thuis. Conventionele examens zouden veel studenten doen falen en de sociale ongelijkheid in ons onderwijs nog meer vergroten.

In quarantaine maar niet in isolatie - noodnummers om te onthouden

In deze moeilijke periode worden de ongelijkheden in de samenleving des te duidelijker. Om de gaten op te vullen, worden steeds meer solidariteitsinitiatieven genomen, naast de al bestaande initiatieven. 

In onze beperkte leefruimtes (als we het geluk hebben een dak boven ons hoofd te hebben) kunnen spanningen toenemen en snel ondraaglijk worden: gezinsdruk, huiselijk geweld, inkomensverlies, depressie, verslavingen, enz.

Als we bijvoorbeeld het geval van geweld tegen vrouwen nemen, stijgen de telefoontjes naar de gespecialiseerde hotline in België tot 30%*. Ook steeds meer studenten sturen getuigenissen van financiële moeilijkheden, na het verliezen van hun job.

Hoe het coronavirus ons laat zien dat de meeste mensen deugen

In tijden van crisis komt het beste in de mens naar boven. Kijk maar naar de vele initiatieven die op sociale media en op tv zichtbaar zijn: honderden vrijwilligers melden zich aan om boodschappen te doen voor kwetsbare mensen, jongeren gaan helpen in de voedselbanken, mensen schrijven kaartjes met lieve boodschappen naar elkaar, er wordt geklapt en steun- en dankbetuigingen geuit naar de helden van de zorg. Dirk Van Duppen en Rutger Bregman wisten het al langer: de mens is een supersamenwerker en de meeste mensen deugen. En dat gaat regelrecht in tegen het dominante neoliberale mensbeeld.

Hoe het coronavirus de tegenstellingen van het systeem blootlegt

Vele mensen zitten op dit moment in lockdown door het coronavirus. Toch staat de samenleving niet stil. Het is net in tijden van crisis dat ze snel verandert. Elke dag leert de gezondheidscrisis ons meer en meer over de maatschappij. En het leert ons ook dat we haar kunnen veranderen.

Het marxisme: een alternatief op de status quo

Op dinsdag 10 maart organiseerden Comac en het liberale LVSV een debat tussen twee maatschappijvisies: liberalisme tegen marxisme. Zo’n 400 mensen vulden de aula Max Weber voor een debat tussen Raoul Hedebouw (PVDA) en Egbert Lachaert (Open VLD). Eén ding werd die avond duidelijk: het liberalisme heeft geen antwoord op de armoede oplossen, de klimaatverandering aanpakken en een echte democratie uitbouwen. Om echt de problemen op te lossen, moeten we kijken naar het marxisme. Het debat werd gemodereerd door Ana Van Liedekerke (hoofdredacteur van studentenblad Veto).

Greta Thunberg komt naar Brussel: voor een écht ambitieus en sociaal Europees klimaatplan

Vrijdag 6 maart komt Greta Thunberg naar Brussel voor de Europese klimaatstaking. Die zal druk zetten op de Europese Unie om een écht klimaatplan naar voren te schuiven. Want de huidige Green Deal die de Europese Commissie naar voor schuift is ruim ondermaats. We gaan het klimaat niet redden door cadeaus aan de multinationals te geven en de gewone bevolking te laten betalen. We hebben een Red Green Deal nodig: een ambitieus plan dat sociaal rechtvaardig is en de grote vervuilers doet betalen.

Waarom studenten in verzet moeten treden tegen de elitaire onderwijsmaatregelen van Jambon I

In de Vlaamse regeringsverklaring is het meteen duidelijk welke visie op hoger onderwijs de nieuwe regering heeft. Voor je start, moet je vanaf nu verplicht een toelatingsproef doen. In je eerste jaar moet je je inschrijven voor minstens 50 studiepunten. Als je niet voor de helft van je studiepunten slaagt, val je af. Je kan niet aan je master beginnen als je nog bachelorvakken moet doen. Via deze maatregelen zetten ze enkele grote stappen in de richting van een hoger onderwijs waar enkel een kleine elite deel van uitmaakt.

The Deal of the Century: Trumps plan om Palestina van de kaart te vegen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ambitieus plan klaar om naar eigen zeggen vrede te sluiten tussen Israel en Palestina. Daarvoor kondigde hij niets minder dan ‘The Deal of the Century’ aan, een grootschalig plan waarvan de grote lijnen de laatste weken duidelijk zijn geworden. Het plan kadert duidelijk in zijn geopolitieke visie om de verhoudingen in de wereld te hertekenen in het voordeel van de VS. Trumps bedoeling lijkt te zijn om de Palestijnen met de wortel en de stok zover te krijgen om hun rechten voorgoed op te geven.

Drie redenen waarom de Global Strike For Future hoop geeft om het klimaat te redden

Miljoenen mensen in meer dan honderdtwintig landen, op alle continenten, namen op 15 maart deel aan de Global Strike For Climate. In België kwamen meer dan 50.000 mensen kwamen op straat. En dat voor de tiende week op rij. In Zweden zit Greta Thunberg ondertussen aan week 30. We kunnen deze beweging nu wel historisch noemen. Alle grote veranderingen in de geschiedenis zijn er gekomen nadat het volk in beweging kwam. Met deze eerste wereldwijde klimaatstaking, zitten we op de goede weg om ook de klimaatuitdaging te overwinnen.

Jongeren van PVDA pleiten om het inschrijvingsgeld terug te brengen naar 620 euro.

Hoewel de Belgen het zeer belangrijk vinden ervaart 30% van de Belgen het als 'zeer moeilijk tot onmogelijk' om te betalen voor hoger onderwijs, zo blijkt uit de koopkrachtenquête van Testaankoop. Comac, de studentenbeweging van de PVDA pleit daarom om het inschrijvingsgeld terug te brengen naar 620 euro.

Wil je de wereld veranderen?