Ben Weyts, luister naar ons: drie noodmaatregelen om de studenten te helpen

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is de perceptie dat er niets voor de studenten wordt gedaan fout. Onder de studenten valt iets anders te horen. Comac stelt drie maatregelen voor om ze uit de nood helpen: een financieel hulppakket van 30 miljoen euro, dringende psychosociale ondersteuning en terugvordering van verloren studiepunten.

“Er is frustratie bij heel wat studenten: ze stellen dat ze niet worden gehoord, dat er geen aandacht is voor hen. Dat is ook niet waar”, zei Ben Weyts in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Nochtans kwamen de laatste weken al heel wat studenten aan bod om hem tegen te spreken. Ze voelen zich in de steek gelaten en hebben dat ook uitvoerig laten zien. Verschillende getuigenissen op sociale media haalden het nieuws. In De Zevende Dag kwamen enkele studenten aan het woord om te vertellen over hun problemen. 

Niet iedereen heeft middelen zoals een stabiele internetconnectie, goede laptop of eigen kamer om te studeren. Volgens recente studie van het onderzoeksinstituut HIVA heeft één op drie studenten hun job nodig om de studiekosten deels of volledig te dekken. Velen onder ons zijn die job nu kwijt. Een onderzoek toont aan dat studenten de bevolkingsgroep zijn die mentaal het meeste afzien van deze lockdown. Op sociale media regent het getuigenissen van jongeren die het niet meer aan kunnen, zich alleen voelen en geen perspectief meer zien.

Weyts belooft 38 miljoen euro steun te geven aan het hoger onderwijs. Die pot wordt verdeeld onder de hoger onderwijsinstellingen: wie het meeste studenten heeft krijgt het meeste geld. Maar elke hogeschool of universiteit krijgt de richtlijn om daar slechts 25% van te gebruiken voor studentenvoorzieningen. Dat wil zeggen dat er in totaal 9,5 miljoen euro gaat naar financiële of psychosociale hulp voor studenten… verdeeld over vijf universiteiten en tientallen hogescholen. Met dat bedrag kunnen we onmogelijk de problemen oplossen.

Er moet meer gedaan worden om studenten te helpen. Het zijn zij die de middelen niet hebben om fatsoenlijk te studeren, afhankelijk zijn van een verloren studentenjob of er mentaal onder door zitten, die de verliezers van deze crisis zullen zijn. Comac legt drie voorstellen op tafel.

1. Een financieel hulppakket

De studie van het HIVA toont aan dat één derde van de studenten een job nodig heeft om alle kosten (deels) te dekken. Velen onder hen zijn dat nu kwijt of hebben ouders die zelf onder inkomensverlies lijden. Tijdens de vorige lockdown bleek dat 41% van de jongeren financiële problemen had. In Gent zag men vorig semester een toename van OCMW-aanvragen door jobstudenten, flexi-jobbers, student-zelfstandigen of werkstudenten. We mogen deze groep niet nog eens aan hun lot overlaten. 

Indien we Weyts’ €9,5 miljoen verdelen over een derde van de studenten, blijft er €108 per student over. Daarmee zijn de financiële problemen van tienduizenden studenten niet opgelost. Er moet een steunpakket komen van €30 miljoen euro voor financiële hulp aan studenten. Dat is drie keer meer dan de steun voor studenten die de minister belooft, maar komt wel overeen met bijna de helft van de kosten die een kotstudent uitgeeft aan voeding over een half jaar. Op die manier hebben studenten met financiële moeilijkheden nog voldoende geld om te eten.

2. Meer psychosociale ondersteuning

Volgens een recente enquête van de Antwerpse studentenraad, voelen drie vierde van de eerstejaarsstudenten zich vermoeid, onzeker, gestresst of bezorgd. Eén op zeven geeft zelfs aan met donkere gedachten te zitten. Eén vierde van de Leuvense kotstudenten voelt zich eenzaam, volgens een enquête van studentenblad Veto. Op vijf jaar tijd, nog voor de crisis begon, is het aantal consultaties bij een studentenpsycholoog toegenomen met 61%.

Er moeten dringend middelen worden vrijgemaakt voor de begeleiding van studenten. Er moet meer studiebegeleiding komen om studenten te helpen met hun studieproblemen tijdens de lockdown. Daarnaast moeten de wachtlijsten die er zijn voor studentenpsychologen dringend weggewerkt worden. Ben Weyts moet hier onmiddellijk meer middelen voor vrijmaken zodat de hoger onderwijsinstellingen meer personeel kunnen aannemen.

3. Verloren studiepunten terugvorderen

Wie het thuis niet breed heeft, een inkomen kwijt is, geen eigen kamer of laptop heeft of niet in alle rust kan studeren, heeft het veel moeilijker dan wie al die opties wel heeft. Deze crisis zorgt dat de ongelijkheid tussen studenten toeneemt. Bovendien is dit semester anders: eerstejaarsstudenten komen uit het middelbaar, waar ze vorige lockdown minder goed les hebben gekregen. Voor eerstejaarsstudenten is het sowieso al moeilijk om zich aan te passen en met een tweede lockdown is die uitdaging nog veel groter.

Daarom moet minister Weyts voor iedereen die dit semester buist, studiepunten terugvorderen. Dat wil zeggen dat niemand studiepunten kan kwijtraken door corona. Een gelijkaardig systeem werd vorig semester ingevoerd in Franstalig België nadat duizenden studenten van zich lieten horen. Waarom kan dat dan niet ook in Vlaanderen?


Schrijf als eerste een commentaar

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Wil je de wereld veranderen?