Het Paars Punt als schild tegen grensoverschrijdend gedrag

Seksisme is nog steeds alomtegenwoordig in onze maatschappij. Studenten ontsnappen daar niet aan, of het nu op de campus is of bij het uitgaan.
Er bestaan nochtans oplossingen. Met Comac willen we een voorbeeld nemen aan het Spaanse model: een Punto Violeta, oftewel Paars Punt, een veilig meldpunt waar iedereen terecht kan, in elke uitgaansbuurt voor studenten.

Vrouw zijn in België in 2023 betekent het risico op gedrogeerd worden als je je drankje alleen laat staan, het betekent angst om alleen naar de wc te gaan, het betekent constant lastiggevallen worden als je met vriendinnen iets gaat drinken. Het betekent niet geloofd worden als je je uitspreekt over geweld op vrouwen, geen aangifte durven doen, aangifte doen maar zonder gevolg.

Het spaanse model

Het voelt vaak als een verloren strijd, maar niets is minder waar. De Spaanse gemeente Rivas in de regio Madrid bewijst dat het anders kan, door het Punto Violeta-systeem in leven te roepen. Het Punto Violeta is een brede dienstverlening tegen grensoverschrijdend gedrag, aangeboden door het Ministerie van Gelijkheid. Het is een veilige plek waar iedereen terecht kan om een situatie van grensoverschrijdend gedrag bij het uitgaan te melden. Concreet staat er bij evenementen of in uitgaansbuurten een paarse tent opgesteld, die dient als meld- en steunpunt in geval van grensoverschrijdend gedrag. Alle daar aanwezige mensen, zowel de preventiemedewerkers als het veiligheidspersoneel, zijn opgeleid om allerhande vragen naar hulp, informatie of ondersteuning te behandelen. Het doel is om grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk aan te pakken, maar ook om het te voorkomen, de slachtoffers te ondersteunen en proberen de daders ter verantwoording te roepen.

Het Ministerie van Gelijkheid richtte het Punto Violeta op om de hele samenleving te betrekken bij de bestrijding van seksistisch geweld en om op grote schaal noodzakelijke informatie te verspreiden over hoe mensen kunnen handelen in geval van grensoverschrijdend gedrag.

Nood aan investeringen

In België bestaat er geen initiatief van deze omvang. Het Plan SACHA (Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions) aan Franstalige kant is een stap in de richting. Het is een vzw die gericht is op bewustmaking en hulp aan slachtoffers in het uitgaansleven. Helaas is het een vzw die te kampen heeft met een gebrek aan financiële middelen. De vzw heeft maar één voltijdse werknemer in dienst.

Dat is eigenlijk het grote probleem in België: er zijn onvoldoende investeringen. Het plan ter bestrijding van seksueel geweld van staatssecretaris Sarah Schiltz (Ecolo) staat vol goede bedoelingen, maar er staat weinig concreet in hoe men dit wil realiseren. Sommige budgetten moeten gehaald worden bij andere kabinetten, er staan weinig deadlines in of stappen hoe ze te halen. 

En vooral: er is te weinig budget om de strijd tegen seksueel geweld echt in handen te nemen. In Spanje is het budget 209 miljoen euro voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen voor het jaar 2022. Dat is ruwweg tegen de 9 euro per vrouw. Als we dat zouden vertalen naar België, zou het gaan om meer dan 50 miljoen per jaar. Bevoegd staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) is in het parlement al meermaals bevraagd over welk budget er wordt uitgetrokken voor de strijd, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. Dat is heel verontrustend.

Kom in actie

De eis van Comac is simpel: een Paars Punt in elke studentenstad, in de uitgaansbuurt. In Gent zou dat bij de Overpoort zijn, in Leuven bij de Oude Markt. Daar zouden studenten kunnen komen aankloppen als er iets gebeurd is, zij zouden teams kunnen sturen op drukke avonden om een oogje in het zeil te houden. Dat vraagt natuurlijk investeringen. Daarom gaan we op 8 maart de straat op in Brussel!

Teken onze petitie voor een Paars Punt in elke studentenstad

Wil je de wereld veranderen?