Comac reageert op rapport VLIR met actie: “Weyts moet zorgen voor een onafhankelijk en extern meldpunt”

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) verwerpt de nood aan een extern en centraal meldpunt. “Zo’n meldpunt is nochtans de enige garantie dat daders van grensoverschrijdend gedrag aangepakt worden”, reageert Anna Milojkowic van Comac. “Ben Weyts moet niet wachten op de toestemming van de universiteiten, maar werk maken van zo’n meldpunt.” Comac zal woensdag 18 mei om 11u actie voeren voor het kabinet van Weyts.

Enkele weken geleden schreef de VLIR een evaluatierapport over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteiten. Studentenkrant Veto maakte bekend dat het rapport de optie voor een centraal, onafhankelijk en extern meldpunt verwerpt. “Veel klachten zijn gericht tegen professoren of docenten met veel prestige”, zegt Anna Milojkowic van Comac. “Ze publiceren veel, halen internationale prijzen binnen en brengen veel geld op voor de universiteiten. Daders worden daarom beschermd. Door een meldpunt en een tuchtprocedure onafhankelijk van de universiteit te maken, kan je zulke machtige figuren eindelijk aanpakken.”

“Waarom laten we de creatie van een onafhankelijk meldpunt aan de universiteiten afhangen?”, stelt Milojkowic. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zijn nog niet alle hoger onderwijsinstellingen het eens met zo’n meldpunt. In 2018 heeft de vorige Vlaamse regering al eens de kans laten liggen om een extern en onafhankelijk meldpunt te creëren. Ook toen waren verschillende instellingen tegen. Grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en de doofpot procedures zijn de norm gebleven. “Dat moet nu stoppen. Ben Weyts moet zelf zo’n meldpunt creëren en de universiteiten verplichten die procedure te volgen”, zegt Milojkowic.

Comac zal daarom ook actie voeren aan het kabinet van Ben Weyts, om te eisen dat een extern en onafhankelijk meldpunt zo snel mogelijk wordt gecreëerd. De actie vindt plaats woensdag 18 mei om 11u.

Wil je de wereld veranderen?