Solidariteitsreis naar India (2023)

Dit jaar keert Comac in juli terug naar India! Solidariteitsreizen naar het Zuiden hebben een lange traditie bij Comac. De laatste paar reizen gingen we naar Palestina om de Israëlische bezetting met eigen ogen te zien, om te leren hoe het Palestijnse volk zich verzet en om onze internationale solidariteit te betuigen. Dit jaar willen we met ongeveer 20 Comac-leden naar India gaan om te leren over de leef- en werkomstandigheden in India, de strijd van het Indiase volk en onder andere de enorme Indiase boerenbeweging.

Wij organiseren deze solidariteitsreizen om verschillende redenen. Dit zijn regio's in de wereld waar goedkope arbeidskrachten en grondstoffen zijn die worden uitgebuit en geplunderd voor de winst van enkele westerse multinationals. India werd eeuwenlang gekoloniseerd door Europese landen, en we zien de gevolgen van het imperialisme vandaag nog steeds. Naast de Indiase multinationals buiten verschillende Europese, Amerikaanse en Japanse multinationals de Indiase bevolking uit. En extreme armoede heerst nog steeds in grote delen van India. Als studenten die in het Westen zijn opgegroeid, vinden wij het belangrijk om ook de andere kant van de wereld te zien, om onze inzet voor een samenleving zonder uitbuiting te versterken.

India is een land waarover in het Westen nauwelijks wordt gesproken, maar dat toch vol is van grote strijd. Met name de grootste sociale beweging in de geschiedenis, met de Indiase boerenstrijd van twee jaar geleden, waarbij tientallen miljoenen Indiërs in beweging kwamen. Een land met een zeer sterke feministische beweging. We zullen daarom linkse activisten ontmoeten van de vrouwenbeweging, de arbeidersbeweging, de boerenbeweging,... Al die activisten die elke dag strijden tegen het kapitalisme, het imperialisme en voor de rechten van het Indiase volk.

We stellen de kandidaturen open vanaf nu tot 30 januari. Het is de bedoeling dat begin februari elke deelnemer zijn tickets kan kopen om de prijs zo laag mogelijk te houden. Wij werken met kandidaturen om twee redenen. Ten eerste zijn de plaatsen beperkt omdat de capaciteit van lokale activisten om ons te ontvangen ook beperkt is. Ten tweede willen we dat de ervaring voor alle deelnemers zo rijk mogelijk is, dus willen we er ook voor zorgen dat iedereen kan aangeven waarom hij of zij graag naar India wil.

Als deelnemer verwachten wij volgende zaken:

  1. Lid zijn van Comac
  2. Houd je agenda vrij van 13 juli tot 1 augustus. De reis duurt twee lange weken, zodat je er het beste van kunt maken en niet te veel tijd kwijt bent aan het heen en weer reizen.
  3. Zet vóór 5 februari €1000 opzij voor de vliegtickets (indicatieve prijs). Als het niet mogelijk is dit bedrag bijeen te brengen, zullen wij per geval bekijken hoe dit probleem kan worden opgelost. Het is niet de bedoeling dat iemand die wil komen, dat niet kan omdat hij het niet kan betalen.
  4. Zet in het tweede semester 700 euro opzij om de rest van de reis te betalen. De totale prijs van 1700 euro is een richtlijn en kan een paar honderd euro meer of minder zijn. Wij doen in ieder geval ons best om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Wij zoeken ook naar oplossingen op maat voor degenen die willen komen maar niet de nodige middelen kunnen vinden.
  5. Maak tijd vrij voor een voorbereidende vergadering en training in april en tijdens de Week van de Solidariteit. Zo kunnen we allemaal het maximale uit de ervaring halen. Wij zullen de data meedelen zodra wij over de nodige informatie beschikken.

Alle Comac-leden kunnen zich tot 30 januari aanmelden. Dat kan door maximaal een halve pagina te sturen naar [email protected]. In deze aanvraag moet je kort je achtergrond als activist en/of lid van Comac beschrijven, waarom je wilt deelnemen en wat je denkt te leren van de reis.

De nationale leiding van Comac beoordeelt elke kandidatuur en stelt de groep samen, waarbij erop wordt toegezien dat er een genderevenwicht is, een evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen en tussen de verschillende afdelingen van Comac.

Wil je de wereld veranderen?