Ben Weyts, voorzie een studieplek voor elke student

Sinds eind november hebben de universiteiten en hogescholen beslist de lessen deels of volledig online te laten doorgaan. Ook de capaciteit van studieplekken is in veel studentensteden verminderd. Niet elke hoger onderwijsinstelling heeft genoeg infrastructuur om elke student een coronaproof studieplek te bieden. Studenten hebben echter behoefte aan een goede omgeving om te studeren, sociaal te zijn en elkaar te steunen. Op elke campus moet minister Weyts een plaats garanderen om goed te kunnen studeren.

Samen studeren vergroot de kans om samen te slagen. Cursussen delen, discussiëren, samen pauzeren, elkaar helpen met moeilijke cursussen… Het zijn voor veel studenten de sleutels tot een succesvolle examenperiode. Als studenten elkaar niet meer kunnen zien, valt dit weg.

De pandemie heeft de psychologische druk op studenten verhoogd. Eén op vijf studenten heeft een psychische stoornis met een ernstige impact op hun functioneren. Ons toestaan samen te komen om te studeren, met respect voor de coronamaatregelen, is een concrete manier om eenzaamheid tegen te gaan.

Tot slot heeft corona de ongelijkheden in ons onderwijs aan het licht gebracht en verergerd. Steeds meer studenten beschikken niet over voldoende ruimte om thuis te studeren. Hoe kun je namelijk goed studeren als je geen eigen bureau of deftige infrastructuur hebt? De terugkeer naar hybride onderwijs in middelbare scholen betekent dat er nog minder ruimte is voor gezinnen die in krappe onderkomens leven.

De bibliotheken die open blijven om te studeren zijn ontoereikend om alle studenten op te vangen. Bovendien worden hogeschoolstudenten extra hard getroffen, want weinig hogescholen kunnen vergelijkbare studieplekken bieden. Met de sluiting van veel kantines en restaurants op de campussen is het gebrek aan plaatsen nog groter.

Comac vraagt minister Weyts om in december en januari op elke campus studieruimtes ter beschikking te stellen voor de studenten.

Dergelijke studieplekken bestaan al in verschillende studentensteden. In Antwerpen wordt het STUDY360-initiatief georganiseerd door de hoger onderwijsinstellingen, in samenwerking met culturele centra, verenigingen, de overheid en de horeca. Studenten kunnen studeren in de vier hoeken van de stad, op plaatsen zoals het MAS (Museum aan de Stroom), het cultureel centrum Arenberg of de brouwerij De Koninck. Via een app hebben studenten toegang tot honderden plaatsen, met een indeling die is aangepast aan het respecteren van de coronamaatregelen.

Op de universiteit van Mons organiseert de studentenraad een blok onder toezicht. Verschillende aula’s en leslokalen zijn open tussen 8 en 23 uur, waarbij een jobstudent erop toeziet dat de regels tijdens het studeren worden nageleefd. Elke ochtend kan je een broodje reserveren en fruit en koffie zijn beschikbaar tijdens de pauzes.

Maar deze initiatieven zijn versnipperd, zonder communicatie over de beste praktijken en zonder veralgemening. In plaats van elke stad of hoger onderwijsinstelling hun plan te laten trekken, moet minister Weyts zelf met een plan afkomen om een studieplek voor elke student te voorzien. Als het in bepaalde steden  kan, waarom het dan niet overal organiseren?

Comac start een petitie om te eisen dat de minister een studieplek voorziet voor elke student. Teken de petitie.

Comac organiseert ook gratis collectieve blokken op elke campus: https://www.comac-studenten.be/collectieve_blok_kerst_2021

Wil je de wereld veranderen?