Hoe vorder ik mijn leerkrediet terug?

In januari dwongen de studenten af dat studiepunten kunnen worden teruggevorderd door corona als overmachtssituatie in te roepen. Ook voor de voorbije examenperiode in juni is dit weer mogelijk. Lees hier enkele antwoorden op veelgestelde vragen over hoe je dat doet.

Kan ik mijn studiepunten van 2020-2021 terugvragen na een slecht examen door corona? 

Dat kan. Het Vlaams Agentschap Onderwijs heeft een tijdelijke procedure in het leven geroepen waarmee je studiepunten kan terugeisen als er sprake is van overmacht omwille van corona. Je kan de aanvraag enkel indienen als je mee hebt gedaan aan je laatste examenkans. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvoor de examenkansen plaatsvonden tijdens het academiejaar 2020-2021.
 • Je bent na deelname aan de laatste examenkans niet voor het opleidingsonderdeel geslaagd.
 • Je verklaart dat je je in een overmachtsituatie bevond door COVID-19-maatregelen.
 • Je dient een aanvraag in binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de dag van de proclamatie van de examenresultaten van de laatste zittijd van het academiejaar 2020-2021.

Hoe start ik deze procedure op? 

Op dit moment kan je deze procedure nog niet aanvragen. Dat kan pas zodra alle resultaten van dit academiejaar zijn geregistreerd. Zodra dat is gebeurd zal Onderwijs Vlaanderen een webformulier publiceren op hun website.

Ik was tijdens mijn examen ziek of in quarantaine door corona, kan ik mijn punten terug vragen?
Als je niet hebt kunnen deelnemen aan minstens één van je examenkansen door overmacht dan kan je een aanvraag indienen om leerkrediet terug te vorderen. De overmacht beperkt zich niet enkel tot corona gerelateerde problemen.

 Hoe Start ik deze procedure op?
Je stelt een verzoekschrift op waarin je volgende zaken vermeldt:

 • Je naam, adres, rijksregisternummer en je eigen e-mailadres of dat van je raadsman.
 • De naam en het adres van de onderwijsinstelling.
 • Een beschrijving van de overmachtssituatie en de impact daarvan op je deelname  aan examenkansen
 • Duidelijke vermelding voor welke academiejaren én welke opleidingsonderdelen je leerkrediet wil terugvragen
 • Het totaal aantal studiepunten dat je wil terugvorderen

Voeg ook volgende zaken toe aan je verzoekschrift.

 • Een kopie van een puntenblad of een resultatenlijst
 • Een overzicht van de opgenomen en/of uitgeschreven opleidingsonderdelen met het bijbehorende aantal studiepunten
 • Een kopie van het antwoord van de onderwijsinstelling op je vraag naar een aangepaste examenregeling
 • Bewijsstukken om de ingeroepen overmacht te staven (bijvoorbeeld doktersattesten, ziekenhuisverslagen, getuigschriften van arbeidsongeschiktheid, eventueel e-mailverkeer) waaruit duidelijk blijkt dat je niet in staat was om deel te nemen aan de examenkans(en).

 Vergeet niet om je brief te dateren en te ondertekenen. Zonder handtekening is je verzoekschrift ongeldig.

Dit verzoekschrift stuur je vervolgens aangetekend op naar:
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

En je bezorgt ook een kopie van je verzoekschrift aan je onderwijsinstelling, per aangetekende brief. Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je een modelverzoekschrift downloaden.   

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/terugvordering-van-leerkrediet-wegens-overmacht#verzoekschrift-opstellen-indienen

 


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Sander Claessens
  publiceerde deze pagina onder Nieuws 2021-07-11 19:00:15 +0200

Wil je de wereld veranderen?