COP 26: Go to Glasgow!

Van 1 tot 12 november komen de wereldleiders samen in Glasgow in Schotland voor de COP26, de jaarlijkse klimaattop georganiseerd door de Verenigde Naties. Het moment om ze duidelijk te maken dat de grote vervuilende multinationals lang genoeg onze planeet hebben verwoest. Daarom organiseert Comac een reis naar Glasgow om actie te voeren en onze stem te laten horen. Save the climate, go to Glasgow!

Elk jaar komen de wereldleiders samen om hun plannen tegen de opwarming van de aarde te bespreken. Dit jaar vindt de 26ste klimaattop (COP26) georganiseerd door de Verenigde Naties plaats in Glasgow. Zes jaar geleden, met het klimaatakkoord van Parijs, beloofden alle landen hun uitstoot te reduceren om onder 2°C en liefst onder 1,5°C opwarming te blijven. Tijdens deze klimaattop moeten de landen laten zien wat ze al gedaan hebben. Volgens de VN zijn de beloften van Parijs alvast niet waargemaakt: landen moeten minstens dubbel zoveel doen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Nochtans hebben we geen tijd meer te verliezen. Volgens het laatste rapport van het IPCC, het internationaal panel van klimaatwetenschappers, gebeurt de klimaatverandering sneller en intenser dan ooit tevoren. Dat zagen we deze zomer: overstromingen in België en Duitsland, bosbranden in Griekenland, Turkije en Californië, extreme hittegolven in Canada en Japan… Geen enkele plek is nog gevrijwaard van de gevolgen. Volgens het rapport is het echter nog niet te laat. Elke maatregel die we nu nemen bepaalt het klimaat waar we morgen in leven.

De mens vervuilt, maar welke mens?

Volgens het IPCC is het wetenschappelijk bewijs van menselijke verantwoordelijkheid voor de klimaatopwarming duidelijker en onbetwistbaarder dan ooit. De vraag is natuurlijk: over welke mens gaat het? Volgens een studie van de PVDA zijn 5 multinationals in ons land verantwoordelijk voor bijna even veel uitstoot als alle Belgische gezinnen samen. Op internationaal vlak stoten honderd multinationals 71% van alle broeikasgassen uit.

Om de uitstoot te beperken tot net boven de 1,5°C moeten we ze binnen tien jaar halveren en binnen 25 jaar naar nul krijgen. Dat betekent dat we de grote vervuilers moeten verplichten hun uitstoot te reduceren. Dat kan door ze bindende uitstootnormen op te leggen, net zoals er vroeger normen werden vastgesteld om zure regen en het gat in de ozonlaag te bestrijden. De normen moeten berekend worden per sector en per bedrijf, om rekening te houden met de technische bijzonderheden. Zo worden ze gedwongen te investeren om hun productieprocessen aan te passen en klimaatneutraal te maken.

Tijd voor een ambitieus plan

Daarnaast hebben we een plan nodig dat loopt volgens de noden van de mens en de natuur in plaats van de winst van de grote vervuilers. Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we tegen 2030 onze uitstoot met 65% verminderen. We moeten ons energieverbruik dringend vergroenen om de productie en transport klimaatneutraal te maken. De technische mogelijkheden om dat te realiseren bestaan. Als we echter moeten wachten tot multinationals die winstgevender vinden dan fossiele brandstoffen, is het te laat.

Daarom moet de overheid het heft zelf in handen nemen: er moet een plan komen om de noodzakelijke massale investeringen te doen in groene energie, energiebesparing door isolatie, openbaar vervoer en transport. In de VS stellen Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez zoiets voor met hun Green New Deal. In België stelt de PVDA dit voor met het Prometheusplan.

Save the climate, go to Glasgow

Het signaal dat we moeten geven in Glasgow is dan ook duidelijk. We kunnen de klimaatopwarming niet stoppen zonder de grote vervuilende multinationals aan te pakken. Kom daarom mee met Comac naar Glasgow: schrijf je hier in!

 

Wil je de wereld veranderen?