Blokkeeractie aan het VBO: « Een signaal aan de vooravond van de COP26 »

Een honderdtal klimaatactivisten van Comac, de studentenbeweging van de PVDA, blokkeren de zetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Aan de vooravond van de COP26 in Glasgow wil Comac een duidelijke boodschap brengen: "We hebben geen tijd meer te verliezen. Het is tijd om achter de vervuilende multinationals aan te gaan in plaats van achter de burger, zoals regeringen doen met hun asociale groene taksen," zegt Comac-woordvoerster Lola Laenen. "De regering moet bindende normen opleggen aan vervuilende multinationals en de bevolking collectieve en sociale oplossingen bieden."

In België zijn 243 multinationals verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan de hele vervoerssector en de verwarming van woningen in België samen.

Deze multinationals zijn sinds 2005 onderworpen aan het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS). Met dat marktmechanisme wordt de totale CO2-uitstoot begrensd. Binnen deze grenzen kopen of ontvangen bedrijven dan emissierechten die zij met andere bedrijven kunnen verhandelen. Dit systeem heeft in de meer dan 15 jaar van zijn bestaan maar één ding bewezen: dat het de CO2-uitstoot niet heeft kunnen terugdringen. In de afgelopen 10 jaar is de CO2-uitstoot van vervuilende multinationals niet gedaald1" verklaart Lola Laenen.

Comac pleit ervoor om het emissiehandelssysteem te vervangen door bindende normen om zo vervuilende bedrijven te verplichten om in hun productieproces te investeren om het klimaatneutraal te maken. "We hebben geen tijd meer te verliezen: de nodige investeringen moeten nu worden gedaan. Het is onbegrijpelijk dat de regering, die zichzelf de "groenste uit de Belgische geschiedenis" noemt, blijft vasthouden aan het emissiehandelssysteem", vervolgt de woordvoerder van Comac.

Het is ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid" aldus Lola Laenen. Op dit moment krijgen de meest vervuilende multinationals nog steeds gratis emissierechten - "vervuilingsvergunningen" - ter waarde van naar schatting 7,3 miljard euro voor de periode 2021-2025.2Tegelijkertijd willen regeringen asociale groene belastingen opleggen, zoals de koolstofheffing en de kilometertaks. "Hoe kunnen we dergelijke geschenken aan de grootste vervuilers van het land rechtvaardigen, terwijl de bevolking te maken krijgt met asociale maatregelen? We gaan het klimaatprobleem niet oplossen door de bevolking met de vinger te wijzen, integendeel. Wij doen al ons best, nu is het de beurt aan de regering en de multinationals", aldus een verontwaardigde Lola Laenen.

Comac pleit voor een collectieve en openbare aanpak in de energie- en vervoerssector. We moeten massaal investeren in de productie van zonne- en windenergie en in energieopslag en -distributie door middel van waterstof. In de vervoerssector moeten we de spoorwegen ontwikkelen en investeren in treinen, trams, bussen, metro's en deelauto's. Om van het openbaar vervoer de eerste keuze te maken, willen we gratis reizen invoeren. In Duinkerke heeft het gratis openbaar vervoer het aantal passagiers verdubbeld en het gebruik van de auto teruggedrongen.

Van 3 tot 10 november reist Comac met meer dan 200 jongeren naar Glasgow voor de COP26. "Daar zullen we onze stem laten horen. De grote vervuilende multinationals vernietigen onze planeet al te lang. De jeugd zal niet weerloos toekijken", besluit Comac-woordvoerster Lola Laenen.

1https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1

2https://www.lesoir.be/387505/article/2021-08-03/climat-des-milliards-deuros-de-compensation-des-entreprises-polluantes-sont


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Tibor Van Cutsem
    publiceerde deze pagina onder Nieuws 2021-10-26 11:37:14 +0200

Wil je de wereld veranderen?