5 eisen tegen geweld op vrouwen

We zijn het beu. We zijn het beu om bang te zijn. Seksueel geweld treft in het bijzonder vrouwen in de studentenwereld. Genoeg is genoeg. Volgens een Frans onderzoek zegt 1 op de 20 vrouwelijke studenten te zijn verkracht en 1 op de 10 seksueel te zijn misbruikt. Mirabal organiseert zondag een grote nationale demonstratie tegen geweld tegen vrouwen. Samen met Comac organiseren we collectieve vertrekken vanuit het hele land en we brengen 5 eisen: 

1. Laten we het probleem bij de wortel aanpakken en sensibiliseren over instemming, voor het te laat is. Wij willen dat minister Weyts elke instelling voor hoger onderwijs verplicht een preventiecampagne te voeren tegen seksueel geweld. Zoals op de ULB, waar men campagne voert met de slogan "Als het geen ja is, dan is het nee". Een ander voorbeeld die in de goede richting gaat, is een video over seksueel grensoverschrijdend gedrag die door het Trustpunt van de UGent werd gepubliceerd. Voor dit soort campagnes moet de minister ook de nodige middelen vrijmaken.

2. Op elke campus eisen wij de uitbouw van de bestaande meld- en steunpunten voor studenten die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Deze instanties moeten ook actief gepromoot worden, want op dit moment zijn ze nog quasi onbekend bij de studenten. Tot deze steun- en meldpunten moeten mensen toebehoren die zijn opgeleid op het gebied van instemming, seksisme en geweld tegen vrouwen. Dit kunnen verpleegsters, maatschappelijk werkers, advocaten en psychologen zijn. 

3. Op nationaal niveau is er een plan om de hoeveelheid centra voor slachtoffers van seksueel geweld tegen 2024 uit te breiden, maar we moeten sneller gaan dan dat. Tegen 2024 zullen er nog meer slachtoffers zijn, in centra die steeds meer verzadigd zijn. Geweld is een dringend probleem. Daarbij was het plan voor 10 extra centra al gepland door de vorige regering.

4. Wat de verkrachtings- en drugsmisdrijven in de studentenbuurt in Elsene en elders betreft, vragen wij om de bars die problemen veroorzaken tijdelijk te sluiten, tot de zaak wordt uitgeklaard. De burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo), heeft de macht om dit te doen, maar hij grijpt niet in. Waar wacht hij nog op? Het is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel om er zeker van te zijn dat we niet langer gevaar lopen in uitgaansbuurten.

5. Tot slot: meer magistraten opgeleid in geweld tegen vrouwen. Sinds de jongste gebeurtenissen in verband met seksueel geweld in Elsene hebben wij vernomen dat in Brussel slechts 3 magistraten zedenzaken behandelen. Dit is compleet onvoldoende om klachten correct op te volgen. Wij voeren campagne voor meer gespecialiseerde magistraten, zoals die in Spanje al bestaan. 

Kortom, zondag zullen we talrijk moeten zijn om druk uit te oefenen op de regering en geweld tegen vrouwen ook écht aan te pakken. Niet gewoon in woorden, maar in daden. Kom mee naar de betoging om samen onze boodschap kracht bij te zetten! Zondag 28 november om 12u30 aan de Kunstberg in Brussel.

Wil je de wereld veranderen?