Wij willen de avondopening van VUB Resto terug!

Enkele weken geleden besliste de VUB op advies van de Studentenraad om de avondopening van de Resto voor onbepaalde duur af te schaffen. Als reden werden lage opkomstcijfers en gebrek aan rendabiliteit gegeven. Die beslissing kwam na een heel semester van quasi exclusief online lessen. De situatie is duidelijk veranderd nu de lessen weer op campus doorgaan en het academisch leven terug openbloeit.

Er zijn veel mensen die afhankelijk zijn van deze avondopening:

  • Kotstudenten: er zijn voor de bewoners van de universiteit weinig goedkope en gezonde opties in de buurt voor een avondmaal.
  • Mensen die laat les hebben: het gebeurt vaak dat studenten nog na 18:00 les hebben op campus, en het is heel onhandig om dan van de campus weg te moeten gaan om voedsel te zoeken.
  • Studentenverenigingen: voor de avondactiviteiten van verenigingen gaan zij vaak samen in de Resto eten.

Deze mensen hebben nu geen goede opties meer voor betaalbare en gezonde maaltijden in de buurt. En dat net bij de heropstart van het leven op campus.

Wij eisen dat de VUB Resto weer 's avonds opent.

41 HANDTEKENINGen
200 handtekeningen

Deze petitie werd al 41 keer getekend, teken jij ook?

Als je aanklikt ‘je mag mij mailen’ en/of ‘je mag mij sms’en’ worden je gegevens opgenomen in de gegevensbank van Comac om je op de hoogte te houden van publicaties en activiteiten van Comac. Je hebt het recht om deze gegevens op te vragen, te laten verwijderen en te verbeteren. Richt je vraag naar Comac, Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel of [email protected].

Wil je de wereld veranderen?