Petitie: Ben Weyts, voorzie een studieplek voor elke student

Teken de petitie beneden op deze pagina 👇

Sinds eind november hebben de universiteiten en hogescholen beslist de lessen deels of volledig online te laten doorgaan. Ook de capaciteit van studieplekken is in veel studentensteden verminderd. Niet elke hoger onderwijsinstelling heeft genoeg infrastructuur om elke student een coronaproof studieplek te bieden. Studenten hebben echter behoefte aan een goede omgeving om te studeren, sociaal te zijn en elkaar te steunen.

1. Samen studeren vergroot de kans om samen te slagen. Cursussen delen, discussiëren, samen pauzeren, elkaar helpen met moeilijke cursussen… Het zijn voor veel studenten de sleutels tot een succesvolle examenperiode. 

2. De pandemie heeft de psychologische druk op studenten verhoogd. Eén op vijf studenten heeft een psychische stoornis met een ernstige impact op hun functioneren. Ons toestaan samen te komen om te studeren, met respect voor de coronamaatregelen, is een concrete manier om eenzaamheid tegen te gaan.

3. Steeds meer studenten beschikken niet over voldoende ruimte om thuis te studeren. De terugkeer naar hybride onderwijs in middelbare scholen betekent dat er nog minder ruimte is voor gezinnen die in krappe onderkomens leven.

De bibliotheken die open blijven om te studeren zijn ontoereikend om alle studenten op te vangen. Bovendien worden hogeschoolstudenten extra hard getroffen, want weinig hogescholen kunnen vergelijkbare studieplekken bieden. 

Comac vraagt minister Weyts om in december en januari op elke campus studieruimtes ter beschikking te stellen voor de studenten.

De overheid moet meer luisteren naar studenten en initiatieven nemen in overleg met het hoger onderwijs, maar ook met de cultuur- en horecasector en de steden en gemeenten. Dit bestaat al op sommige campussen. Als het op één campus kan, waarom het dan niet overal organiseren? Teken de petitie om deze eis te steunen 👇

314 HANDTEKENINGen
500 handtekeningen

Deze petitie werd al 314 keer getekend, teken jij ook?

Als je aanklikt ‘je mag mij mailen’ en/of ‘je mag mij sms’en’ worden je gegevens opgenomen in de gegevensbank van Comac om je op de hoogte te houden van publicaties en activiteiten van Comac. Je hebt het recht om deze gegevens op te vragen, te laten verwijderen en te verbeteren. Richt je vraag naar Comac, Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel of [email protected].

Wil je de wereld veranderen?