Onderwijs

De krant De Tijd schreef deze week dat Vlaanderen de algemene trend in Europa volgt door het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs te verhogen. Een vergelijking die niet klopt. De ervaring in andere landen toont dat juist lagere studiekosten de te volgen weg zijn.
Event
Date: 
zondag 2 november 2014

1. Vorming rond de Europese besparingen en de besparingen op onderwijs. Toegespits op het Hoger Onderwijs. Wat is de link met Bologna?

2. Vorming rond strijd. Hoe kan maatschappelijke verandering afdwingen? Een overzicht van de geschiedenis en alle sociale verworvenheden via strijd. Welke lessen trekken we daaruit voor de toekomst en het studentenprotest tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld? De doelstellingen van deze vormingsdag zijn om de geschiedenis te analyseren en te leren van de fouten om nadien met een positieve blik en een breder kader (van waar komt de besparingspolitiek?) de toekomst te zien en te kunnen evalueren en zo de strijd te plannen.

Op het begin zal er aan de leden gevraagd worden of ze voorbeelden kunnen geven over hoe, wat en wanneer er in de geschiedenis sociale veranderingen zijn afgedwongen. Op het einde van de twee lezingen worden de leden in groepjes verdeeld en wordt er een actieplan uitgedacht voor de komende weken, indien mogelijk voor de komende jaren.

Vormgever: Wout Schaffraet. Dagelijkse leiding Pvda Antwerpen

Eindverantwoordelijke: Jos D'Haese

Planning: 10u30: start 11u: Vorming 1 Blok 1 12u30: Pauze 13u30: Vorming Blok 2 15u: Vorming 2 18u: einde

4.000 studenten trokken vandaag door de straten van Brussel in een geanimeerde optocht voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. Met slogans als “Bespaar niet op onze toekomst” en “onderwijs is een recht, geen voorrecht” werd de nieuwe Vlaamse regering duidelijk gemaakt dat besparen op onderwijs onaanvaardbaar is. Ook de PVDA en haar jongerenbeweging Comac waren goed vertegenwoordigd om te protesteren tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld.
Met de start van het nieuwe academiejaar zijn de discussies over het hoger onderwijs niet uit de media weg te slaan. Ministers die het inschrijvingsgeld willen verhogen, studenten en proffen die reageren met petities en opiniestukken, op 2 oktober is er al een eerste nationale studentenbetoging. We spraken met Jos D’Haese (22), woordvoerder van PVDA-jongerenbeweging Comac en zelf student geneeskunde. “Hoe kun je de kwaliteit van ons hoger onderwijs garanderen, zonder er in te investeren?”, zegt hij.

De recente besparingsmaatregelen van de regering Bourgeois rond onderwijs doen veel stof opwaaien bij de studenten. In het debat wordt echter weinig de vraag gesteld waar deze besparingen vandaan komen. Wat is de logica van deze besparingspolitiek en is deze, zoals de Vlaamse regering zegt, onvermijdelijk?

De Alternatieve Universiteit van Comac opent dit jaar met een analyse die de link maakt tussen het Vlaams beleid, de Europese besparingspolitiek en de Europese visie op onderwijs.

Gegeven door: Koen Hostyn (PVDA, voormalig bestuurslid VVS) Tel. 0498378352

Woensdag 8 oktober vanaf 20u

Auditorium A, Blandijnberg 2, Gent


Contactpersoon activiteit: Stephen Brigitta Tel. 0477469134


THEMA - Onderwijs

GEPLAND VERLOOP - Uiteenzetting over eerst de Vlaamse besparingsmaatregelen op onderwijs, met daarna een verklaring van die maatregelen door een analyse van de Europese besparingspolitiek en het Bolognaproces. Nadien is er de mogelijkheid voor vragen uit het publiek.

DOELSTELLING - Een beter inzicht te geven voor de studenten over de besparingen op onderwijs.

De besparingen van de Vlaamse regering worden verkocht als onoverkomelijkheid. De vraag aan minister-president Geert Bourgeois of hij ook zal inleveren, is dan ook helemaal niet populistisch, stelt Line De Witte van Comac.

Pagina's

Subscribe to RSS - Onderwijs

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: