Ecologie

Event
Date: 
dinsdag 25 oktober 2016

Ook dit semester organiseert Comac in verschillende steden opnieuw Marx Today, een reeks interactieve publieke vormingen over maatschappelijke thema's vanuit een marxistisch perspectief. De bedoeling is om studenten de kans te geven om die thema's kritisch te benaderen, vanuit een ander denkkader dan ze gewoonlijk worden opgedrongen.

Deze keer hebben we het over ecologie. Wie zijn de schuldigen van de opwarming van de aarde? Waarom nemen onze politici het probleem niet écht in handen? En wat kunnen dan wel de oplossingen zijn? Doorheen discussie met en tussen de deelnemers probeert Jo Cottenier op interactieve wijze een antwoord te geven op deze problemen.

Waar: D 1.07 Opgelet! Het lokaal is gewijzigd naar G.1.021,  Pleinlaan 2, 1050 Elsene
Wanneer: 25 oktober om 18u30
Lesgever: Jo Cottenier, ecologiespecialist van de PVDA
Contactpersoon: Iman Ben Madhkour (0488 19 43 77)

Event
Date: 
donderdag 10 november 2016

Ook dit semester organiseert Comac in verschillende steden opnieuw Marx Today, een reeks interactieve publieke vormingen over maatschappelijke thema's vanuit een marxistisch perspectief. De bedoeling is om studenten de kans te geven om die thema's kritisch te benaderen, vanuit een ander denkkader dan ze gewoonlijk worden opgedrongen.

Deze keer hebben we het over ecologie. Wie zijn de schuldigen van de opwarming van de aarde? Waarom nemen onze politici het probleem niet écht in handen? En wat kunnen dan wel de oplossingen zijn? Doorheen discussie met en tussen de deelnemers probeert Jo Cottenier op interactieve wijze een antwoord te geven op deze problemen.

Waar: MSI 00.08 opgelet! Het lokaal is gewijzichd naar MSI 00.28, Erasmusplein 2, 3000 Leuven
Wanneer: 10 november om 20u00
Lesgever: Jo Cottenier, ecologiespecialist van de PVDA
Contactpersoon: Seppe De Meulder (0487 90 65 57)

Event
Date: 
donderdag 3 november 2016

Ook dit semester organiseert Comac in verschillende steden opnieuw Marx Today, een reeks interactieve publieke vormingen over maatschappelijke thema's vanuit een marxistisch perspectief. De bedoeling is om studenten de kans te geven om die thema's kritisch te benaderen, vanuit een ander denkkader dan ze gewoonlijk worden opgedrongen.

Deze keer hebben we het over ecologie. Wie zijn de schuldigen van de opwarming van de aarde? Waarom nemen onze politici het probleem niet écht in handen? En wat kunnen dan wel de oplossingen zijn? Doorheen discussie met en tussen de deelnemers probeert Jo Cottenier op interactieve wijze een antwoord te geven op deze problemen.

Waar: Blandijn 100.017, Blandijnberg 2, 9000 Gent
Wanneer: 3 november om 19u00
Lesgever: Jo Cottenier, ecologiespecialist van de PVDA
Contactpersoon: Olivier Goessens (0494 77 05 06)

“Ik denk dat de onderhandelingen over het TTIP met de Verenigde Staten mislukt.” Deze uitspraak van de Duitse vice-Bondskanselier Sigmar Gabriel (SPD) zorgde voor heel wat beroering. Logisch, want deze minister van het machtigste land van Europa had zich tot dan toe volop ingezet voor het TTIP, het ontwerpakkoord voor trans-Atlantische vrije handel[1]. Die ommezwaai is het meest zichtbare resultaat van de stijgende druk die burgers overal in Europa uitoefenen. De strijd is nog niet gestreden, maar de overwinning lijkt binnen handbereik.

Vierduizend mensen uit alle uithoeken van Europa blokkeerden in Duitsland een van de grootste open kolenmijnen van Europa. Met de actie “Ende Gelände” (‘Tot hier en niet verder’) willen de deelnemers de ontginning van fossiele brandstoffen een halt toe roepen. Comac deed mee.

Event
Date: 
zaterdag 7 november 2015 tot zondag 8 november 2015

Op dit vormingsweekend voor verantwoordelijken gaan we dieper in op de marxistische analyse van het economische systeem en op de relatie tussen dit economische systeem en de natuur. Aan de hand van klassieke werken en hedendaagse analyses geeft Marc Vanderleyden (verantwoordelijke departement Vorming PVDA) op zaterdag 7 november een interactieve uiteenzetting van de marxistische theorie en de toepassing ervan op de huidige situatie. We analyseren samen de basismechanismen van het kapitalisme, de oorzaken van de huidige economische crisis en de kiemen van het sociale verzet. Aan de hand van rollenspelen, actuele case-studies en tegensprekelijk debat maken de deelnemers op een interactieve manier kennis met het
thema.

Op 8 november komt Jo Cottenier (verantwoordelijke werkgroep Ecologie PVDA) de marxistische analyse van de natuur voorstellen. Hoe verhoudt de natuur zich tegenover het kapitalisme? Is het kapitalisme nog te rijmen met een duurzaam beleid? En wat zijn de uitdagingen die ons te wachten staan in de mobilisatie naar en de nasleep van de Klimaattop in Parijs op 29 november? Aan de hand van een stellingenspel bekijken we de meest voorgestelde alternatieven op het kapitalisme (de transitiebeweging, het duurzaam kapitalisme, de emissiehandel, ...) en beoordelen we ze op hun effectiviteit.

Plaats: Jeugdverblijfcentrum 'De Waterman', Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel

Tijdstip vormingen: 10u-18u30 (zaterdag & zondag)

Thema: Economie, ecologie

Doelgroep: de lokale en nationale verantwoordelijken van Jongerenbeweging Comac vzw

Contactpersoon: Line De Witte - 0499342909

Pagina's

Subscribe to RSS - Ecologie

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: