Democratische rechten

Van 2 tot 5 maart 2015 vindt in België de Israeli Apartheid Week plaats. Dat is een informatieweek over de apartheidspolitiek van Israël tegenover het Palestijnse volk. Deze activiteit stoort de Israëlische ambassade in die mate dat ze druk uitoefende op de rector van de VUB om de evenementen te annuleren. Onaanvaardbare censuur, hekelt PVDA-jongerenbeweging Comac.

Vrouwen aan de top. Je komt ze vaker tegen dan vroeger. Ook de nieuwe man (wassen, strijken, koken) begint ingeburgerd te geraken. Is dit een positieve vooruitgang? Betekent dit dat seksisme (bijna) verdreven is uit onze maatschappij? Of is het seksisme enkel minder opvallend, subtieler dan voordien?

Het ziet ernaar uit dat Quebec een warme lente tegemoet gaat. Na de grote protestbeweging in 2012 tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld die gekenmerkt werd door haar originaliteit en volharding geven de studenten aan weer te zullen staken. Deze keer liggen er geen plannen op tafel voor het verhogen van het inschrijvingsgeld, maar protesteren de studenten tegen de besparingen in de publieke diensten. En ook vandaag, net als twee jaar geleden, vormen ze een bron van inspiratie voor jongeren wereldwijd die geconfronteerd worden met asociale besparingsmaatregelen.

Een enquête bij jongeren in Le Soir geeft opnieuw de bezorgdheden van onze generatie weer aangaande onze toekomst: 6 op 10 jongeren is pessimistisch. Er is ook een zeker wantrouwen tegenover de traditionele partijen en politieke instellingen: slechts 5% denkt dat stemmen dingen kan veranderen. Het lijkt velen te verbazen. Nochtans, als we met een heldere blik naar onze samenleving en het beleid van onze regeringen kijken, begrijpen we dat er vandaag veel terechte redenen zijn om ons zorgen te maken. Van wie nu aan de macht is, hoeven we op dit moment niets te verwachten.

Naar aanleiding van de provinciale actiedag van 1 december maakten de studenten van Gent en Luik al deel uit van de beweging om tegen de maatregelen van de regering te protesteren. Nu dinsdag 2 december heeft een Algemene Studentenvergadering in Louvain-La-Neuve georganiseerd door de AGL (de plaatselijke studentenraad) gestemd om deel te nemen aan de acties van 8 en 15 december, en heeft ze een eisenpakket vanuit de studenten opgesteld tegen het federaal regeerakkoord.

Event
Date: 
woensdag 12 maart 2014

Spreker Katrien Demuynck geeft een vorming over de marxistische visie op democratie, instellingen en staatsstructuren aan de hand van het bekende werk van Lenin “Staat en Revolutie”. We bespreken het ontstaan van de staat, de functie ervan, en hoe wij als jongeren van de PVDA tegenover de staat in een kapitalistisch land.

We willen deelnemers vertrouwd maken met de visie van de communistische beweging op de kapitalistische democratie. We willen meer duidelijkheid scheppen over de mogelijkheden én de beperkingen van onze huidige democratie, en ons alternatief. We leren ook op een kritische manier kijken naar hedendaagse fenomen.

Na een inleiding van de lesgever lezen we telkens in groepjes stukjes uit de tekst. Na elk stuk discussiëren de deelnemers onder elkaar over de inhoud: wat is de betekenis, wat is specifiek aan het tijdperk waarin het geschreven is, wat is vandaag nog geldig. De conclusies van de discussie worden samengebracht en samen overlopen, gekaderd door de lesgever. De deelnemers worden uitgedaagd om hedendaagse voorbeelden te analyseren (bv. de Europese Unie). 

Vormgever: Katrien Demuynck

 

Pagina's

Subscribe to RSS - Democratische rechten

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: