Crisis

Een enquête bij jongeren in Le Soir geeft opnieuw de bezorgdheden van onze generatie weer aangaande onze toekomst: 6 op 10 jongeren is pessimistisch. Er is ook een zeker wantrouwen tegenover de traditionele partijen en politieke instellingen: slechts 5% denkt dat stemmen dingen kan veranderen. Het lijkt velen te verbazen. Nochtans, als we met een heldere blik naar onze samenleving en het beleid van onze regeringen kijken, begrijpen we dat er vandaag veel terechte redenen zijn om ons zorgen te maken. Van wie nu aan de macht is, hoeven we op dit moment niets te verwachten.

Naar aanleiding van de provinciale actiedag van 1 december maakten de studenten van Gent en Luik al deel uit van de beweging om tegen de maatregelen van de regering te protesteren. Nu dinsdag 2 december heeft een Algemene Studentenvergadering in Louvain-La-Neuve georganiseerd door de AGL (de plaatselijke studentenraad) gestemd om deel te nemen aan de acties van 8 en 15 december, en heeft ze een eisenpakket vanuit de studenten opgesteld tegen het federaal regeerakkoord.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, ondersteunde de regionale staking van maandag 24 november. Een delegatie van 40 Comacers uit Leuven, Brussel, Gent én Antwerpen gingen ook letterlijk hun steun betuigen en bezochten in totaal zo’n 25 stakingpiketten verspreid over heel de provincie Antwerpen. Hieronder een klein verslag van hun stakingstour

Verschillende jongeren mobiliseren zich, na een oproep van de jongerenvakbonden van zowel het Noorden als het Zuiden van België, tegen de besparingspolitiek op alle politieke niveaus (federaal, regionaal en gemeentelijk vlak) in België, en nemen deel aan het actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Comac is ondertekenaar van het initiatief en roept op om aanwezig te zijn op de eerste afspraak nu vrijdag 24 oktober om 16u aan de Beurs in Brussel. De toekomst van onze jongeren staat op het spel, het is tijd voor een sociaal verzet.
Event
Date: 
zaterdag 25 oktober 2014 tot zondag 26 oktober 2014

Vormingsweekend voor verantwoordelijken

Lesgever: Luc Lever (PVDA)

Adres: ULB, gebouw K.3.201 (zaterdag) en K.4.201 (zondag), Franklin Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel

Op dit vormingsweekend voor gevorderden gaan we dieper in op de marxistische analyse van het economische systeem. Aan de hand van klassieke werken en hedendaagse analyses geeft Gérard Mugemangango een interactieve uiteenzetting van de marxistische theorie en de toepassing ervan op de huidige situatie. We analyseren samen de basismechanismen van het kapitalisme, de oorzaken van de huidige economische crisis en de kiemen van het sociale verzet.

Aan de hand van rollenspelen, actuele case-studies en tegensprekelijk debat maken de deelnemers op een interactieve manier kennis met het thema.

Deze vorming heeft tot doel onze verantwoordelijken in staat de stellen de hedendaagse economische situatie, de crisis en haar gevolgen beter te begrijpen. Het moet hen inzicht verschaffen in de fundamentele oorzaken achter de kapitalistische systeemcrisis en hen toelaten een visie te vormen over het socialistische alternatief.

Verantwoordelijke: Nele Van Parys - nelevp@gmail.com - 0494 75 66 48

Event
Date: 
vrijdag 20 september 2013 tot maandag 23 september 2013

Hier vind je het jongerenprogramma  : het jongerenprogramma op Manifiesta

of op de official website van Manifiesta

Pagina's

Subscribe to RSS - Crisis

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: