Stop de subsidiëring van seksisme aan de UGent

Door Jeff Hoeyberghs uit te nodigen voor een avondje seksistische haatpraat heeft het KVHV, een extreemrechtse studentenkring, een grens overschreden. We eisen dat de UGent haar subsidiëring stopzet.

Op 4 december werden volgende uitspraken gedaan in een auditorium van de UGent:

“Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden. Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen niet meer hun benen open doen.”

“Daarom zijn wetenschappers ook altijd mannen. Vrouwen met hun emoties. Als een vrouw op een wetenschappelijke meeting zegt: 'Ik zie dat zo...' Dan onderbreek ik haar en zeg ik: nu zie je het zo en morgen zie je ze vliegen. Vertel me straks maar aan de toog wat je ziet, ik zal wel luisteren, ik zal wel meegaan. I'm an honorable man. Maar niet tijdens wetenschappelijke meetings.”

Aan het woord was plastische chirurg Jeff Hoeyberghs. Hij gaf een lezing op uitnodiging van de extreemrechtse studentenorganisatie KVHV, verbonden aan de UGent. 

Tijdens deze lezing volgden de vrouwonvriendelijke uitspraken elkaar voortdurend op, de ene nog haatdragender dan de andere. Ze werden door KVHV allemaal met luid gelach ontvangen. Ook op sociale media toont KVHV zich trots over het uitnodigen van een spreker die geweld op vrouwen en verkrachting voorstelt als banale zaken. Jeff Hoeyberghs stelt vrouwen voor als intellectueel en moreel minderwaardig en aarzelt niet de fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in vraag te stellen. Het bleef niet bij seksisme. Met volgende uitspraak toonde Hoeyberghs ook zijn racistische visie op de de slachtoffers van klimaatverandering: “Het kan me geen kloten schelen als die lummels te mottig zijn om hun hut 100 meter hoger op de berg te zetten, dat ze verzuipen!” KVHV houdt zich niet in deze ideeën met trots te verspreiden op hun sociale media. Deze extreemrechtse club tracht seksisme en geweld te normaliseren onder studenten. 

Discriminatie hoort niet thuis op een openbare instelling als de universiteit! 

Ondanks de non-discriminatieverklaring die de UGent heeft aangenomen in 2011 en de erkenning van de rechten van de mens is KVHV tot op vandaag een erkende kring. Dat wil zeggen dat zij elk jaar subsidies ontvangen en lokalen ter beschikking krijgen voor het organiseren van events, waarin zij seksisme en andere vormen van discriminatie verspreiden. 

Wij eisen met deze petitie dat de rector en alle bestuursorganen zich inzetten om seksisme aan de universiteit te stoppen. Sinds 2011 is aan de UGent een non-discriminatieverklaring van kracht: hoog tijd om die te respecteren. We verwijzen specifiek naar art. 6 en 13, hieronder geciteerd.

Ondanks de distantiëring van het gedachtegoed, gaat de UGent ongegeneerd door met het subsidiëren van deze groepering, die consequent seksisme, racisme en haat tegen de lgbtq-gemeenschap verspreidt. Wij eisen daarom de stopzetting van steun aan het KVHV door de UGent. Seksisme aan de UGent mag niet getolereerd worden!

Non-discriminatieverklaring UGent 

Art. 6 Alle openbare uitingen […] die aanzetten tot agressie, haat of discriminatie [...] zijn op de universitaire terreinen, in de universitaire gebouwen of de universitaire infrastructuur verboden. Bij het beschikbaar stellen van universitaire lokalen of infrastructuur aan derden-gebruikers wijst de Universiteit Gent op de plicht tot naleving van deze non-discriminatieverklaring, inzonderheid het verbod van aanzetten tot discriminatie, en brengt zij de derden-gebruikers ervan op de hoogte dat inbreuken op de non-discriminatiewetgeving zullen gemeld worden aan de bevoegde overheden. 

Art. 13 De niet-naleving van deze gedragscode is een feit dat aanleiding kan geven tot een tuchtrechtelijke procedure. [...]

TEKEN DE PETITIE

1,029 ondertekenaars, op naar 5,000!

Teken jij ook?

Velden met een * zijn verplicht.


736 reacties

 • Lieve Huyghe
  ondertekend 2019-12-11 18:17:44 +0100
 • Lindsey Derclaye
  ondertekend 2019-12-11 18:15:18 +0100
 • Andreas "smokey" De Rycke
  ondertekend 2019-12-11 18:15:17 +0100
 • Gilliam Bartholomeeusen
  ondertekend 2019-12-11 18:10:15 +0100
 • Petro Maras
  ondertekend 2019-12-11 18:09:28 +0100
 • Eva Verween
  ondertekend 2019-12-11 18:06:07 +0100
 • Kaat Monsieur
  ondertekend 2019-12-11 18:05:25 +0100
 • Beatrice Jacquemyn
  ondertekend 2019-12-11 18:02:40 +0100
 • luc van rossem
  ondertekend 2019-12-11 18:01:52 +0100
 • Emilie Buyle
  ondertekend 2019-12-11 18:01:15 +0100
 • Leen Lucas
  ondertekend 2019-12-11 17:55:57 +0100
 • Nick Van Aelst
  ondertekend 2019-12-11 17:53:27 +0100
 • Jos Verniest
  ondertekend 2019-12-11 17:49:48 +0100
 • Sophia Yerasimou
  ondertekend 2019-12-11 17:49:12 +0100
 • Frauke
  ondertekend 2019-12-11 17:48:53 +0100
 • Dascha van Beurden
  ondertekend 2019-12-11 17:47:26 +0100
 • Julie Moutschen
  ondertekend 2019-12-11 17:42:00 +0100
 • Eline Adriaensen
  ondertekend 2019-12-11 17:41:50 +0100
 • Leen Galicia
  ondertekend 2019-12-11 17:38:33 +0100
 • stefan vandevorst
  ondertekend 2019-12-11 17:32:11 +0100
 • Sander Billen
  ondertekend 2019-12-11 17:27:15 +0100
 • Ignace Cooman
  ondertekend 2019-12-11 17:20:18 +0100
 • Annemie Van Looy
  ondertekend 2019-12-11 17:16:17 +0100
 • pascale ceustermans
  ondertekend 2019-12-11 17:04:18 +0100
 • Emma Vanden Berghe
  ondertekend 2019-12-11 16:54:24 +0100
 • Jacques Schram
  ondertekend 2019-12-11 16:48:47 +0100
 • Naomi Torrao Oliveira
  ondertekend 2019-12-11 16:47:21 +0100
 • Elisabeth-Ann Vandenwyngaerden
  ondertekend 2019-12-11 16:47:17 +0100
 • Lieve Daems
  ondertekend 2019-12-11 16:44:58 +0100
 • Johan Moeys
  ondertekend 2019-12-11 16:43:19 +0100

Wil je de wereld veranderen?