PVDA en Comac tevreden dat voorstel om studiepunten terug te vorderen er komt

Studenten krijgen de mogelijkheid om studiepunten terug te vorderen door corona-overmacht, kondigde minister van Onderwijs Ben Weyts aan in De Zevende Dag. Dat voorstel werd twee weken geleden door de PVDA op tafel gelegd in het Vlaams parlement. “Dankzij tienduizend petities, talloze mails, tweets en video’s en zelfs een fysieke actie aan de Vlaamse regering plooit Weyts eindelijk voor de druk van studenten”, reageren Jos D’Haese, Vlaams parlementslid van de PVDA en Lola Laenen van Comac, de studentenbeweging van de PVDA. “Dit is een belangrijke overwinning om perspectief te bieden aan studenten, die het afgelopen semester amper de binnenkant van een aula hebben gezien.”

“Wie gebuisd is na zo een abnormaal semester moet niet nog eens extra gestraft worden met een verlies aan leerkrediet”, kondigde minister van onderwijs Ben Weyts vandaag aan in De Zevende Dag. Concreet zal het voor studenten mogelijk worden om leerkrediet terug te vorderen wanneer ze niet geslaagd zijn voor een vak. Op die manier wordt voorkomen dat studenten niet verder kunnen studeren omwille van de lockdown die het coronavirus met zich meebrengt. De meeste studenten hebben er immers een semester met uitsluitend afstandsonderwijs op zitten.

Het voorstel om studiepunten terug te kunnen vorderen werd twee weken geleden door de PVDA ingediend in het Vlaams parlement. Zowel Ben Weyts als de Vlaamse meerderheidspartijen stonden toen nog weigerachtig tegenover het voorstel. “Dankzij de druk van studenten verandert de minister nu toch het geweer van schouder”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Tienduizend petities, talloze mails, tweets en video’s hebben hun effect niet gemist.”

Afgelopen vrijdag voerde Comac, de studentenbeweging van de PVDA, zelfs nog met een honderdtal studenten fysiek actie op het Martelaarsplein bij de Vlaamse regering om de terugvordering van studiepunten mogelijk te maken. “Weyts heeft lang gezegd dat studenten maar moesten ‘volhouden’ en presteerde het zelfs om ons met een pot soep een hart onder de riem te steken”, zegt Lola Laenen, woordvoerder van Comac. “Dat hij nu toch ingaat op ons voorstel is een belangrijke overwinning om perspectief te bieden aan studenten. Dit was niet mogelijk geweest zonder de druk van al die studenten die op de meest uiteenlopende manieren van zich hebben laten horen.”

De PVDA rekent er op dat haar resolutie, die op 11 februari ter stemming voorligt in het parlement, door alle partijen in het halfrond gesteund zal worden.


Schrijf als eerste een commentaar

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Wil je de wereld veranderen?