Comac, wat is dat ?

We leven in een vreemde maatschappij...

Terwijl er minder dan 100 miljard $ nodig is om de ernstigste problemen van de mensheid op te lossen, hebben de Verenigde Staten al meer dan 2.000 miljard dollar besteed aan het redden van banken. Daarbovenop overstijgt terwijl het het budget van het VS-leger de 500 miljard $ per jaar. Alleen al in Irak heeft de VS meer dan 190 miljard $ uitgegeven om het land te vernietigen.

De economische crisis treft vandaag de arbeiders, de jongeren en de armen en zal hen steeds harder treffen. Dit terwijl diegenen die de crisis veroorzaakt hebben en die de minderheid van de bevolking uitmaken, namelijk de miljonairs, de grote bankiers en de speculanten, winst blijven maken. 

Aan het begin van de XXI eeuw, produceerden we in de wereld 17 keer meer dan honderd jaar geleden. Het is perfect mogelijk om de toekomst van alle mensen op deze planeet te verzekeren. Op aarde is alle kennis, technologische en industriële ontwikkeling aanwezig om de 7 miljard bewoners op een vreedzame en gezonde manier te laten leven.

Een andere wereld is niet alleen mogelijk... maar ook noodzakelijk!

In onze samenleving leiden enkele honderden kapitalisten, die enkel uit zijn op winst, de actuele politiek. De behoeften van de mensen komen niet aan bod in dit hoofdstuk. De oplossing is nochtans logisch: de planeet en al haar rijkdommen (grote ondernemingen, wetenschappelijke kennis,...) moeten als gemeenschappelijk bezit worden beschouwd. Dit om aan al die miljarden werkers en boeren het recht te geven om van het resultaat van hun werk en hun inspanningen te genieten. Deze oplossing is niet alleen mogelijk, ze is ook van vitaal belang. Het is noodzakelijk om te overleven, voor de waardigheid en voor de culturele ontwikkeling van de mensen.


In deze winstlogica, is de jeugd slachtoffer: verhoging van de studie, steeds groter wordende werkdruk (als je al een job vindt!), de jacht op werklozen, moeilijkheden in het actieve leven, aantasting van het milieu, jonge soldaten die naar het front worden gestuurd...

Comac, een actieve en revolutionaire jongerenbeweging

Comac verenigt alle jongeren, scholieren en studenten, die de huidige maatschappij niet aanvaarden. Jongeren die het niet aanvaarden hun toekomst gehypothekeeerd te zien door een minderheid die enkel uit is op winst, die weigeren toe te kijken hoe de natuur vernietigd wordt door hebzucht en oorlogen voor olie of geld niet aanvaarden. Jongeren die een rechtvaardige maatschappij willen, een maatschappij die beantwoordt aan de behoeften van de mensen en niet aan de winst. Comac wil alle jongeren bijeenbrengen die de racistische, nationalistische en fascistische logica weigeren.


Comac staat voor uitwisseling, discussie, luisterbereidheid,... Comac is van elkaar leren om samen vooruit te gaan. Comac bevat instrumenten om de wereld beter te begrijpen (studies, vormingen, debatten,...). Comac is ook actie: betogingen, workshops, verrassingsacties, culturele activiteiten, steunprojecten, reizen, enz... 

Deze insteek, deze maatschappijvisie vat zich samen in onze slogan CHEnge the world. Met een knipoog naar Che Guevara.

Comac is de jongerenbeweging van de PVDA

Comac strijdt aan de zijde van de Partij van de Arbeid van België (PVDA). De sociale strijdbewegingen in ons land en in de wereld hebben steun van de jongeren nodig. Aan de andere kant is het niet de enkel jeugd die de maatschappij zal veranderen. Ze kunnen wel een belangrijke rol spelen door consequent de kant te kiezen van de werkende bevolking en van de uitgebuite volkeren.

De 10 strijdpunten van Comac

Comac verenigt alle jongeren van 14 tot 30 jaar die zich in tenminste een van de onderstaande 10 punten kunnen vinden, en daarvoor willen streven.

 1. voor gratis, democratisch en kwaliteitsvol onderwijs
 2. voor gelijke politieke en sociale rechten voor iedereen – tegen racisme en extreemrechtse partijen
 3. voor de vrede en tegen de oorlog
 4. voor een gezond en kwaliteitsvol leefmilieu
 5. voor goede communicatiemiddelen en goed en gratis openbaar vervoer
 6. voor een gezondheidszorg en rechtsbijstand toegankelijk voor allen
 7. voor vast en menselijk werk
 8. voor de verdediging van de democratische rechten
 9. voor een toegankelijke, progressieve en internationalistische cultuur
 10. voor het socialisme

4 goede redenen om lid van Comac te worden 


1) Je geeft gewicht aan je ideeën. Je bent je niet meer op je eentje om op te merken dat er zaken zijn in de wereld die niet kloppen. Samen staan we sterk!
2) Je wordt uitgenodigd op alle vergaderingen waar we bespreken rond welke activiteiten en problemen we acties zullen voeren.
3) Je wordt uitgenodigd op de openbare activiteiten van Comac aan een vriendenprijsje.
4) Je ontvangt de Solidair, het weekblad van de Partij Van De Arbeid, en ook de Comac-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles wat er rondom je heen gebeurt.

Elk jaar staat er op ons programma:

 • Betogingen en acties tegen onrecht
 • Een vormingsweekend: Karl Marx school genaamd, want kennis is een belangrijk wapen! 
 • De week van de Solidariteit aan het begin van de zomer. Met jongeren van over heel België!
 • Manifiesta, het solidariteitsfeest dat duizenden mensen samenbrengt.
 • En nog veel meer regionale activiteiten en acties!


Om lid te worden van Comac, klik hier.
Om de contactgegevens van Comac in jouw stad of regio te bekijken, klik hier.

Om meer te weten te komen over Comac, aarzel niet de teksten van ons 2de en 3de congres te raadplegen.
(N.B.: deze teksten zijn gestemd in 2011, voor de reorganisatie van december 2012, en binden dus alleen de tweetalige feitelijke vereniging - al gebruiken Comac vzw en Comac asbl ze ook wel als hulpmiddel. Voor meer info zie hieronder) 

Structuren

Alle informatie i.v.m. de structuren van Comac en de juridische aspecten daarrond vind je hier.

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: