Olivier Goessens

Nederlands
“Het kapitalisme is in oorlog met het klimaat”, luidt de bekende stelling van de Canadese journalist en auteur Naomi Klein. De mensheid staat in feite voor een simpele keuze: zich verzoenen met de wetten van de natuur, of blijven gehoorzamen aan de wetten van de markt. De twee kunnen niet samen.
De politieke elite in de wereld heeft nu al 30 jaar de kans om een verschuiving naar een duurzame economie op gang te brengen. Het zou zeer naïef zijn om te hopen dat de klimaattop in Polen op zichzelf tot goede resultaten zal leiden. Het is door actie en mobilisatie dat we druk kunnen uitoefenen op de onderhandelaars.

The summer of 2018 was the hottest ever recorded. An unprecedented global heat wave caused droughts, floods and wildfires all over the northern hemisphere. Hundreds of people died in Japan and Europa.

'Handjes kappen, Congo is van ons'. Wat er gebeurd is op Pukkelpop illustreert duidelijk het probleem dat de misdaden van het kolonialisme in Congo amper worden aangeraakt in het onderwijs. Comac, de studentenbeweging van PVDA, is van oordeel dat het deel moet uitmaken van het programma van het middelbaar en hoger onderwijs.

Vijftig jaar geleden daverde het kapitalisme op haar grondvesten. In een periode van grote bevrijdingsbewegingen in de derde wereld (Cuba, Congo, Vietnam…) kwamen plots ook de studenten in de geïndustrialiseerde landen massaal in opstand tegen het oude gezag. Tot overmaat van ramp trokken de studenten naar de fabrieken en probeerden ze de arbeidersklasse te betrekken in hun plannen om de wereld te veranderen.

Deze week besliste Bo Van Spilbeeck, journaliste bij VTM, om voortaan als vrouw door het leven te gaan. Voor de oerconservatieve studentenkring KVHV was het aanleiding om een frontale aanval op LGBT+ rechten te lanceren. Dit homofobe en transfobe discours moet gezien in worden in die strategie om elk streven naar emancipatie de kop in te drukken en de “natuurlijke orde” van de Fernand Huts klasse te verdedigen.

Pagina's

Subscribe to RSS - Olivier Goessens

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: