TTIP Game Over : « Ongehoorzaamheid is een noodzaak geworden »

Games waren populair deze zomer, of het nu Pokémon GO is of TTIP Game Over. Hoewel het eerste net iets bekender is, telde het tweede op één week tijd 21 acties tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese unie (TTIP). Comac sprak met Edith Wustefeld, woordvoerder van TTIP Game Over.

Waarschijnlijk hebben de Amerikaanse en Europese onderhandelaars van  TTIP gekozen voor de maand juli om de 12e ronde van onderhandelingen te organiseren, in de hoop dat het ongemerkt zou gebeuren. Mooi niet. Tussen 11 en 15 juli kende Brussel een bewogen week: gehackte publiciteitsschermen, honderden affiches vervangen in de metrostations, tientallen jongeren die zich aan de deuren van de gebouwen van Europese Commissie ketenen, dieren die de onderhandelingszaal binnenvallen, 300 mensen die ‘s morgens vroeg samenkomen om de onderhandelaars te onthalen door op potten en pannen te slaan,… De actieweek tegen de vrijhandelsverdragen georganiseerd door TTIP Game Over was een groot succes.

Waar komt het initiatief TTIP Game Over vandaan en waarom ben je erin gestapt ?

Edith Wustefeld. Hoe meer je je informeert over TTIP en CETA, hoe meer je de omvang van de inzet gaat zien. Of het nu over sociale rechten, ecologie, gezondheid of democratie gaat. De inzet is zo enorm dat je jezelf afvraagt hoe het mogelijk is dat nog zo weinig mensen er van op de hoogte zijn. Zelfs massale mobilisatie kan niet beletten dat het vooruitgaat. We hebben het initiatief TTIP Game Over gelanceerd op basis van deze vaststelling. Wij vinden dat burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk, pertinent en legitiem geworden is.

Welke boodschap geven jullie mee met deze acties ?

EW.  We willen de onderhandelaars storen. We willen dat ze niet kunnen zeggen « het gebeurt probleemloos, we discussiëren over wat we maar willen en in het grootste geheim. » Het is ook een middel om de hele mobilisatie en het protest rond het TTIP in het daglicht te plaatsen. We waren niet met tientallen duizenden mensen voor de deuren van het conferentiecentrum, maar deze manier van actie voeren heeft als voordeel dat ze mediatiek is en aandacht trekt. Het doel is ook om mensen aan het denken te zetten, hen vragen te doen stellen. Als sommigen zich kunnen afvragen « Als burgers bereid zijn om zich te ketenen, dan zijn ze heel vastberaden : wat zit daarachter ? » dan zijn we in ons opzet geslaagd.

Je zei dat burgerlijke ongehoorzaamheid als actiemiddel jullie « noodzakelijk, legitiem en pertinent » leek. Waarom ?

EW. Noodzakelijk omdat de dreiging enorm is. Het is noodzakelijk om alle middelen in te zetten, omdat de middelen van de tegenpartij kolossaal zijn. Het gewicht van de lobby’s en de multinationals in de onderhandelingen is grenzeloos. De burgerlijke ongehoorzaamheid is ook pertinent, want het verleden heeft aangetoond dat ze werkt : Gandhi en zijn strijd voor onafhankelijkheid in India, Rosa Parks en de beweging tegen de segregatie in de Verenigde Staten of de strijd voor de rechten van de vrouw in België. Het ging telkens over een strijd op lange termijn, maar het heeft wel telkens gewerkt. Burgerlijke ongehoorzaamheid is bovendien legitiem omdat er al veel is gebeurd en geprobeerd : het Europese burgerinitiatief, de TTIP-vrije zones, de mobilisaties, etc. Maar de onderhandelaars blijven hier doof voor en dat is totaal anti-democratisch. Het is dus helemaal legitiem om over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Waarom doen jullie dat in de vorm van games?

EW. We willen werken met het idee van afgunst en enthousiasme. We gebruiken vaak de term « alegria militante » (de vreugde van het militant zijn), het is het idee dat militant zijn de blijdschap niet in de weg staat. Zelfs als wat we bestrijden triest, erg, lelijk en gevaarlijk is; dat verhindert dat we vrolijk zijn: het is die kant van de medaille die we willen. Die kant is vol solidariteit, collectieve actie en goed humeur. Dat maakt ons sterker tegenover zij die we bestrijden.

Welk bilan maken jullie van deze eerste actieronde van de TTIP Game Over ?

EW. Het was een opwarming, we hebben de lat niet te hoog gelegd. En er zijn veel dingen geweest : 21 acties, met veel mensen. We hadden dit niet verwacht. De onderhandelingscyclus is niet zonder moeilijkheden verlopen, we zijn erin geslaagd om het te verstoren en dat is al een succes. We hebben ook een groot mediatiek uitstalraam gekregen om te spreken over TTIP. Dus: ongeveer 250 mensen die heel actief zijn geweest en 600 die hebben deelgenomen van ver of dichtbij; dat is een heel goede basis voor het vervolg. We mogen niet vergeten dat het om directe actie ging.

Wat is de plaats van de grote mobilisaties naast de directe acties ?

EW. Ze zijn noodzakelijk als men zich wil engageren. Ik ben ervan overtuigd dat men tienduizenden mensen in de straten kan krijgen, meer zelfs. Dinsdag 20 september, op een weekdag, zal het niet makkelijk zijn om mensen die niet in Brussel leven bijeen te brengen, maar ook dat wordt een goede opwarming . Er zijn nog zoveel mensen die geen idee hebben van wat TTIP is en die we moeten overtuigen.

 

Komende afspraken : de 03, 04 en 05/11 voor de TTIP GAME OVER. Meer info op ttipgameover.net/blog

 

 

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: