Trump wil oorlogsmachines van VS en Europa volop laten draaien

Bron:

Elk jaar houdt de president van de Verenigde Staten voor het Congres een toespraak waarin hij de toestand van het land bespreekt: de State of the Union. Hij beoordeelt het regeringsbeleid en kondigt toekomstige maatregelen aan. In zijn allereerste State of the Union klonk Donald Trump volgens heel wat media “gematigd”. Maar de president bevestigde zijn plan om tientallen miljarden dollars extra te investeren in het Amerikaanse leger. Van de NAVO-lidstaten verwacht hij gelijkaardige inspanningen.

“Als het nodig is, moeten we vechten, en we moeten alleen maar winnen. Ik leg een begroting aan het Congres voor die het leger heropbouwt, het begrotingscontrolesysteem voor defensie afschaft en oproept voor een van de grootste toenames in militaire uitgaven in de Amerikaanse geschiedenis.” Zo sprak Trump het Amerikaanse Congres toe.

Het is niet de eerste keer dat Trump oorlogstaal spreekt, maar voor het eerst kwam het Witte Huis nu ook met concrete cijfers. De dag voor de State of the Union kondigde het een verhoging van de jaarlijkse militaire uitgaven met 54 miljard dollar aan. In één klap meer dan het volledige militaire budget van landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Duitsland. Bijna evenveel ook als het totale militaire budget van Rusland (66 miljard). Met een defensiebegroting van 600 miljard dollar staan de Verenigde Staten eenzaam bovenaan de lijst van landen met de grootste militaire uitgaven. Het budget overschrijdt dat van de 12 volgende landen in het rijtje samen. Het bedraagt liefst 54% van de begroting waarover de Amerikaanse regering beschikt.

De hakbijl in sociale programma’s

Al dat geld wordt niet besteed aan de sociale of ecologische noden van het Amerikaanse volk. En met president Trump zal het er niet beter op worden. Het is duidelijk dat hij zware besparingen zal doorvoeren om al die kosten te dekken.

De linkse senator Bernie Sanders reageerde op zijn Facebookpagina meteen met een videoboodschap: “President Trump zei vanavond dat hij de financiering van het Pentagon drastisch wil verhogen. Wat hij er niet bij vertelde, is dat hij de 84 miljard dollar die hij het komende anderhalf jaar extra wil uitgeven voor het Pentagon wil vinden door de hakbijl te zetten in programma’s voor de werkende mensen van dit land, voor de ouderen, de kinderen, de zieken en de armen. Voor alle duidelijkheid: de 84 miljard dollar die president Trump extra in de opgeblazen militaire begroting wil pompen zou, om maar één voorbeeld te geven, gratis toegang tot elke openbare universiteit in dit land kunnen bekostigen en zo de verpletterende schuldenberg van studieleningen in Amerika beginnen wegwerken. Dat is de keuze.”

Defensie is niet gelijk aan veiligheid en vrede

Ook de Belgische regering zal weldra voor de keuze staan. Eerder heeft Trump al een ultimatum gesteld: de NAVO-bondgenoten moeten hun militaire uitgaven optrekken naar 2% van hun bruto binnenlands product (bbp) tegen eind 2017. Trump herhaalde die eis in zijn State of the Union: “Wij steunen de NAVO van harte, een bondgenootschap dat teruggaat op twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog en dat het communisme verslagen heeft. Maar onze partners moeten hun financiële verplichtingen nakomen. Op basis van onze stevige en eerlijke discussies beginnen ze dat nu feitelijk te doen.” Daarmee verwees Trump naar de staatsbezoeken die zijn vice-president Mike Pence de afgelopen weken bracht aan NAVO-bondgenoten in Europa. Volgens Trump zouden alle Europese NAVO-lidstaten samen jaarlijks meer dan 100 miljard extra moeten investeren in oorlog. Zo sleurt hij de rest van de wereld mee in een gevaarlijk spel van militarisering en oorlogsdreiging.

De oorlogsplannen van Trump, die ook opnieuw uithaalde naar China en het Midden-Oosten, staan in schril contrast met zijn vluchtelingenpolitiek. Enerzijds wil hij vluchtelingen van het Amerikaanse grondgebied bannen en wil hij besparen op internationale hulpverlening. Anderzijds staat hij klaar om meer vluchtelingen te creëren door ten oorlog te trekken. Zelfs de Duitse minister van Buitenlandse Zaken reageerde afwijzend op de logica van Trump: “We kunnen die 2%-norm in vraag stellen. We moeten geen nieuwe wapenwedloop beginnen. Omdat militaire interventies in het verleden fout liepen, besteedt Duitsland nu 30 tot 40 miljard euro aan de integratie van vluchtelingen. Dat is ook een investering in veiligheid: vluchtelingen integreren, voorkomt dat ze strijders worden. Meer defensie betekent niet automatisch meer veiligheid en vrede.”

Protestmars

Op 19 februari had de Amerikaanse vice-president Mike Pence een ontmoeting met de Belgische premier Charles Michel. Hij gaf de Belgische regering tot eind 2017 tijd om een plan te vinden voor de verhoging van het militaire budget. Michel zei over dat bezoek: “Hij was goed geïnformeerd en had goed begrepen dat wij een sterke politieke wil hebben om in de toekomst meer te doen, maar hij weet ook dat dit wat tijd vraagt.”

Om aan de 2% van het bbp te geraken, moet België 5 miljard euro extra investeren in het leger. Dat is 5 miljard euro die niet naar de pensioenen, het onderwijs of de gezondheidszorg kan gaan. Het is nu dat we Michel en De Wever op andere gedachten kunnen brengen door heel duidelijk te maken dat de Belgische bevolking geen hogere militaire uitgaven wil en niet akkoord gaat met de visie van Donald Trump. Op 24 mei, tijdens de NAVO-top, zal er in Brussel een grote protestmars plaatsvinden tegen de komst van Trump naar ons land. Duizenden mensen tekenden al aanwezig voor de mars, die gedragen wordt door een breed platform van onder meer vakbondsorganisaties, de vredesbeweging, de klimaatbeweging, vrouwenorganisaties en antiracistische verenigingen. 

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: