Trump verkiest winst boven klimaat

Donald Trump maakte deze week bekend dat hij het Clean Power Plan, een plan om de CO2-uitstoot terug te dringen, wilt terugdraaien. Trump wilt een einde maken aan de prille stappen van de VS om iets aan het klimaat te doen. Deze keuze komt er een paar weken na het pessimistische rapport van de World Meteoroligical Organization. Zij stellen dat de temperaturen op zee en aarde nog nooit zo hoog waren dan in 2016 en dat er minder ijs en een ongekende zeespiegelstijging is. Het meest zorgwekkende is dat ze niet meer kunnen voorspellen wat er op ons afkomt. Het is dan ook zeer problematisch dat de president van één van de machtigste landen ter wereld zich naar voor wilt schuiven als een ontkenner van de klimaatverandering.

Het is niet vreemd dat Trump en zijn miljardairsregering deze weg willen uitgaan. Zo bezet Rex Tillerson, voormalig CEO van Exxon Mobil, een zeer prominente post in de regering. Andere belangrijke posten binnen klimaatgerelateerde overheidsinstellingen worden waargenomen door klimaatsceptici. Scott Prutt is aangesteld als hoofd van het Agentschap van Milieubeleid. Hij klaagde meermaals ditzelfde agentschap aan en heeft als doel het agentschap te ontmantelen. Rick Perry is Secretaris van Energie en beschuldigde wetenschappers ervan gegevens te manipuleren om een klimaatverandering aan te tonen. Hij zat tot voor zijn aanstelling in het bestuur van Energy Transfers Partners LP en Sunoco Logistics Partners LP, beide bedrijven werken aan de omstreden Dakota Access Pipeline. Myron Ebell treedt op als zijn raadgever en noemde de milieubewegingen de grootste bedreiging van onze welvaart. Trump heeft zich laten omringen met mensen die actief de milieubewegingen en klimaatspecialisten willen bestrijden. Hij maakt deze keuze in functie van verschillende sectoren zoals de steenkool, olie -en autoindustrie. Hij wilt hun winsten veilig stellen en verpakt het in een verhaal van jobs.

Trump beloofde aan zijn kiezers om jobs uit de industrie en mijnbouw terug te brengen als argument om voordelen te bieden aan de fossiele bedrijven. Terwijl wetenschappers zeggen dat 85% van de fossiele brandstoffen onder de grond moet blijven om het klimaat redden, zet Trump de deur wagenwijd open voor meer steenkoolmijnen. Hiermee verzekert hij de winsten van de steenkoolindustrie. De allerrijkste Amerikanen zijn de enige winnaars van de regering van Trump en zien hun belangen sterk verdedigd door een regering die uit hun eigen kringen bestaat. Trump vindt de winsten van vervuilende sectoren veel belangrijker dan de toekomst van aarde en mensheid. De miljardairsregering van Trump maakt pijnlijk duidelijk dat het kapitalisme het klimaatprobleem niet zal oplossen.

Alle technologie is voorhanden om een echte ommezwaai te maken naar een duurzame maatschappij en economie. Het probleem is het winstbejag waarin de klimaatplannen steeds verstrikt raken. Het sterk lobbywerk van de vervuilende sectoren om hun winstgevende industrie te redden maar ook de speculatieve emissiecertificaten die enkel nog draaien om geld verdienen en de CO2-uitstoot niet meer doen dalen. Een echte structurele verandering is nodig om het klimaatprobleem aan te pakken. Sectoren zoals transport, energie of grondstoffen moeten uit de handen van de markt getrokken worden en de beslissingen over gelaten aan de maatschappij. We moeten het blinde winstbejag van de markt achter ons laten en op lange termijn plannen voor een duurzame samenleving gestoeld op hernieuwbare energie, een sterk openbaar vervoersnet en duurzaam materiaal vervaardigd uit recycleerbare grondstoffen.

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: