Trump in België: “Not Welcome”!

Bron:

Toen bekend werd dat de Amerikaanse president Trump naar België zou komen voor de NAVO-top op 24 mei, planden vier jonge Gentenaars onmiddellijk een protestbetoging. Hun “Protest March – Trump Not Welcome” telt alvast op Facebook al bijna 8.000 deelnemers en 20.000 geïnteresseerden. 

Natalie Eggermont (28 jaar) en Bakou Mertens (20 jaar) zijn twee van de organisatoren van de protestbetoging. Ze zijn hiermee niet aan hun proefstuk. 

Natalie Eggermont was tot voor kort voorzitster van Climate Express. Samen met haar ploeg slaagde ze erin om in 2013 een klimaattrein met 800 mensen te vullen richting klimaattop in Warschau, Polen. Twee jaar later trommelde ze nog eens duizenden mensen op om in Parijs tmee te gaan betogen naar aanleiding van de klimaattop die daar in 2015 plaatsvond (die betoging werd na de aanslagen in Parijs uiteindelijk verplaatst naar Oostende). Zij is afkomstig uit Gent, maar woont in Kortrijk en werkt als spoedarts in een ziekenhuis.

Bakou Mertens is van Brussel en studeert Politieke en Sociale Wetenschappen in Gent. Hij is studentenvertegenwoordiger en voorzitter van UGent1010, een studentenkring die actief is rond ecologie.  

Vanwaar kwam het idee voor deze protestmars?

Bakou Mertens. Toen Trump de verkiezingen won, waren veel mensen boos. Sommigen waren ook bang voor wat ging komen. Het leek ons belangrijk om al die mensen samen te brengen. We laten ons niet doen. We gaan ons niet laten uiteen spelen door het racisme en seksisme van Trump. 

Natalie Eggermont. De Women’s March in de VS was zeker een inspiratie. Een vrouw lanceerde het initiatief op Facebook en dat bracht uiteindelijk miljoenen mensen op de been. Het werd de grootste betoging in de geschiedenis van de VS.

Wat hopen jullie met deze Protest March te bereiken?

Bakou Mertens. We willen eerst en vooral inhoud brengen. Aantonen hoe gevaarlijk het beleid van Trump is. We moeten goed beseffen dat Trump niet zomaar een clown is, maar dat hij een duidelijke politieke agenda volgt.  

Natalie Eggermont. De Amerikaanse regering is er ook een van miljonairs en miljardairs. De Canadese journaliste en activiste Naomi Klein noemt dat “de laatste stap van het neoliberalisme”. Na jarenlange stapsgewijze privatisering van de staat en gelobby in de wandelgangen besluit de elite om de tussenpersonen in de politiek uit de weg te zetten en gewoon zelf te regeren. ExxonMobil zit op Buitenlandse Zaken, General Dynamics op Defensie en Goldman Sachs zowat overal. Ook de fossiele brandstofindustrie is goed vertegenwoordigd. De bedrijfswereld neemt het beleid helemaal over. 

De nieuwe regering opende direct de aanval: op moslims, vrouwen, vakbonden, klimaatactivisten, enz. Daarin ligt een grote mogelijkheid voor ons als geëngageerde burgers. Trumps beleid kan ons samenbrengen in een gezamenlijke beweging. Meer en meer mensen komen in beweging, in de VS wordt zelfs een mars voor wetenschap georganiseerd.

Bakou Mertens. Het is onze bedoeling de verschillende strijdbewegingen in onze samenleving samen te brengen: de sociale beweging, de klimaatbeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging, de antiracismebeweging … Zo bouwen we aan een breed, divers platform tegen het beleid en het discours van Trump. Vandaar ook onze slogan “United We Stand”.

Trump is president van de Verenigde Staten, waarom in Brussel een mars organiseren?

Natalie Eggermont. Trumps beleid heeft gevolgen voor de hele wereld. Hij spreekt oorlogstaal, ontkent de opwarming van aarde, wil minder subsidies voor de Verenigde Naties, enzovoort. 

Maar dit is ook het eerste buitenlandse bezoek van Trump sinds zijn eedaflegging. Met deze Protest March willen we een duidelijk signaal geven aan de hele wereld: Trump en zijn beleid zijn Not Welcome! Ik hoop dat deze mars activisten over de hele wereld zal inspireren, en dat overal waar Trump zich vertoont, mensen op straat zullen komen om te protesteren tegen zijn beleid.

Bakou Mertens. We waarschuwen met de Protest March ook tegen het “trumpisme” dat ook hier in Europa een voedingsbodem vindt. Dat zien we, bijvoorbeeld, aan de opkomst van bepaalde extreemrechtse partijen, maar hier en daar ook al in het beleid dat zich richt tegen vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.

Natalie Eggermont. We willen werkelijk een signaal geven aan onze eigen politici, dat Trumps agenda hier niet welkom is, en dat ze niet moeten proberen zijn voorbeeld te volgen. 

Bakou Mertens. In dit specifieke geval komt Trump ook naar België om deel te nemen aan de NAVO-top en hij heeft daarbij een duidelijk agenda: meer militaire uitgaven in Europa. Daarin mogen we Trump niet volgen. 

Op Facebook gaven al 8.000 mensen aan dat ze gaan komen, en 20.000 anderen zijn geïnteresseerd. Hoe verklaren jullie dat succes?

Natalie Eggermont. We wisten natuurlijk al dat veel mensen het niet eens zijn met het beleid van Trump en iets wilden doen. En dat bleek ook toen we het evenement lanceerden op Facebook. Op enkele uren tijd gaven een paar duizend mensen aan dat ze gaan deelnemen aan de Protest March. We organiseren deze mars samen met verschillende organisaties en ook zij zullen nog oproepen om mee te betogen. Ook de media toonden al snel interesse. 

Bakou Mertens. Het is ook onze bedoeling mensen te bereiken die nog niet maatschappelijk actief zijn of nog geen lid zijn van een organisatie, maar die wel vinden dat er nú iets moet gedaan worden. Mensen die nu overwegen om zich voor het eerst in hun leven maatschappelijk te engageren. Er is in elk geval veel enthousiasme rond de betoging. Als we zien hoeveel vrijwilligers er hun in tijd in steken, dan is dat extra motiverend. 

Natalie Eggermont. In de aanloop naar de Protest March zijn er veel voorbereidende activiteiten om mensen warm te maken voor de betoging. De studenten, bijvoorbeeld, zijn zeer actief op de universiteiten. 

Bakou Mertens. De Protest March eindigt met toespraken, maar ook met optredens op een groot podium. We willen dat de Protest March ook een feest wordt voor een alternatief. We verwerpen Trumps beleid en gedachtegoed, maar we weten ook dat een andere wereld mogelijk is. Als jongeren, als burgers, kunnen we de maatschappij vorm geven. Het is mogelijk zaken te veranderen.

Natalie Eggermont. We laten ons inspireren door de woorden van Bernie Sanders: “Echte verandering gebeurt niet van boven naar beneden, maar altijd van beneden naar boven. Verandering komt er als gewone mensen massaal bereid zijn op te staan en te vechten voor gerechtigheid.”

Facebook

> alle info hier: www.trumpnotwelcome.be

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: