Reglement muziekwedstrijd Make Music Not War

1. MAKE MUSIC NOT WAR is een muziekwedstrijd voor jonge artiesten en groepen, die deel uitmaakt van ManiFiesta, het jaarlijkse Feest van de Solidariteit in Bredene-aan-zee;

2. Deze wedstrijd geeft aan de deelnemende artiesten en groepen de kans om hun werk voor te stellen aan een groter publiek en draagt bijgevolg bij aan de verspreiding en promotie van het werk van jonge muzikanten en hedendaagse Belgische muziek;

3. Aan de wedstrijd kunnen zowel professionele als niet-professionele artiesten en bands deelnemen en alle muziekgenres met eigen nummers worden gelijk geaccepteerd en gerespecteerd;

4. De gemiddelde leeftijd van de muzikanten van de deelnemende groepen mag niet hoger zijn dan 30 jaar;

5. De kandidatuuraanvragen zijn als volgt samengesteld:

a) Een aanvraag per mail met algemene info over de groep en/of artiesten

b) Een voorstelling van het eigen werk:

1) een opname (CD, DVD of MP3 bestand) van minstens één liedje

2) de getypte tekst van het voorgestelde liedje

3) een informatiefiche met de nodige technische uitrusting voor het podium;

Dit wordt opgestuurd per e-mail naar makemusicnotwar@comac-studenten.com of per post naar het nationaal secretariaat van Comac – zie adres onderaan.

6. De deadline om kandidaturen in te dienen voor de muziekwedstrijd wordt door Comac Nationaal vastgelegd en is voor het jaar 2017: 10/04/2017.

7. De winnende artiesten of groepen van de regionale voorrondes van 2017 worden niet toegelaten aan de competitie van 2018, om zo de mogelijkheid te geven aan andere artiesten en groepen om het podium van ManiFiesta te beklimmen;

8. Comac (Nationaal) is niet verantwoordelijk voor enige vorm van vertraging ten opzichte van de deadline voor de kandidatuurindiening, inbegrepen voor kandidaturen die per post worden ingediend;

9. Elke afdeling van Comac is vrij om zoveel uitschakelingsrondes in te lassen als gewenst;

10. De wedstrijd speelt zich af in drie fases:

a) de beluistering op voorhand van de opgestuurde opnames en de selectie van de artiesten en groepen voor de wedstrijd, door het nationale MMNW-team en een afgevaardigde van de afdeling in kwestie.

b) de regionale voorrondes per afdeling van Comac waarvan het verloop wordt gedefinieerd door de organiserende afdeling die allen hetzelfde reglement naleven

c) de nationale finale op het podium van ManiFiesta, het Feest van de Solidariteit;

11. Voor de regionale voorrondes van de wedstrijd definieert Comac Nationaal de volgende verdeling van provincies en regio’s per afdeling:

- Comac ULB (Brussel Franstalig)

- Comac VUB (Brussel-Halle-Vilvoorde + Antwerpen)

- Comac Gent (West-Vlaanderen + Oost-Vlaanderen)

- Comac Leuven (Oost Vlaams Brabant + Limburg)

- Comac Louvain-La-Neuve (Waals Brabant + Henegouwen)

- Comac Luik (Luik + Namen + Luxemburg);

12. Elke groep wordt verzocht deel te nemen aan de regionale voorronde waar het merendeel van haar leden woonachtig is. In geval van twijfel moet de groep contact opnemen met de dichtstbijzijnde lokale afdeling van Comac of met Comac Nationaal. Enkel mits toestemming van Comac Nationaal kan er eventueel worden afgeweken van deze regel;

13. De artiest of band mag slechts aan één lokale voorronde deelnemen;

14. Van elke regionale voorronde zal slechts één enkele artiest of groep worden behouden, ongeacht het aantal uitschakelingsrondes. Deze artiest of groep is rechtstreeks geplaatst voor de finale op het podium van ManiFiesta.

15. Het toereiken van andere prijzen aan artiesten of groepen die niet de eerste plaats behalen in de regionale voorrondes, is facultatief en de verantwoordelijkheid van de organiserende afdeling van Comac.

16. De deelnemers die geaccepteerd worden voor MMNW ontvangen een maaltijd en een drankje per groepslid op de dag van het optreden. Iedere andere uitgave (vervoer enz.) is voor de deelnemers zelf*. Het tijdsstip en de duur van het optreden, worden bepaald door de organiserende afdeling van Comac en ten gepaste tijde geïnformeerd;

17 Het aantal deelnemers per voorronde, de repetitie met de deelnemers (tijdsstip en duur van de soundcheck per groep), de duur van de optredens tijdens de voorronde, de installaties voor geluid en licht en de (facultatieve) voorbereidende vergadering met de deelnemers vallen onder criteria bepaald door de organiserende afdeling van Comac;

18. De winnaar wordt in elk stadium van de wedstrijd gekozen door een online stemming. De stemming staat onder toezicht van de lokale afdelingen voor de voorrondes en van Comac Nationaal tijdens de finale op ManiFiesta. Enkel Comac heeft het recht definitief de winnaar aan te duiden. Deze beslissing is niet aanvechtbaar;

19. Indien voor eender welke reden een voorronde niet kan plaatsvinden, worden de gegevens van elke artiest/groep doorgegeven aan de werkgroep ManiFiesta van Comac Nationaal zodat er een oplossing kan gevonden worden

20. Het gehele verloop wordt onderworpen aan de goedkeuring van de organiserende afdeling en van de werkgroep Make Music Not War van Comac Nationaal, de beslissingen van deze laatste zijn soeverein en niet aanvechtbaar;

22. De ingang op ManiFiesta is gratis voor de finalisten. Tickets die zij aan hun fans verkopen, kunnen zij aanbieden aan een korting. Deze korting geldt enkel voor kaarten in voorverkoop en wordt afgesproken met de organisatoren van ManiFiesta. Terugbetaling is niet mogelijk.

23. Verkoop van eigen materiaal (merchandise, cd’s,…) tijdens de finale is enkel toegelaten aan de daarvoor bestemde stand die Comac voorziet. Dit is de verantwoordelijkheid van de afdelingen voor de voorronde en van Comac Nationaal tijdens de finale op ManiFiesta.

24. De werkgroep Make Music Not War van Comac Nationaal behoudt het recht om elk project te weigeren dat het beoordeelt als niet passend binnen de doelstellingen van het initiatief en de waarden van vrede, vriendschap, solidariteit en vrijheid die Comac en ManiFiesta karakteriseren

25. Comac (nationaal en haar afdelingen) behouden het recht om opnames te maken (audio, video, fotografie enz.) van de optredens in elke fase van de wedstrijd, voor een later gebruik door de organisatie. De bedoeling van deze opnames is om de muzikale projecten van de deelnemers te promoten

26. Comac vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal gedurende de wedstrijd.

27. Door deel te nemen aan de muziekwedstrijd MAKE MUSIC NOT WAR verklaart iedere deelnemer zich akkoord om dit reglement na te leven. Onder voorbehoud van geïnformeerd te worden over dit regelement door de organiserende regionale afdeling, is het kennen en naleven van dit reglement de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer.

 

Comac, studentenbeweging van de PVDA

Maurice Lemonnierlaan 171,

1000 Brussel

 

* We zijn ons bewust van de moeilijkheden in de culturele en muzikale wereld en Comac strijd ook actief om dat te veranderen. Deze activiteit past eveneens in het kader van de strijd voor een publieke financiering en herwaardering van de sector. Cultuur is een recht en iedereen moet eraan kunnen deelnemen. Jammer genoeg heeft Comac op dit moment niet de middelen om de artiesten die deelnemen aan onze wedstrijd een echte vergoeding te geven. We hopen dat in de toekomst te kunnen veranderen.

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: