My Body, My Choice

De rechten van de vrouw worden vandaag langs alle kanten aangevallen. En daar hoort ook het recht op abortus bij. Comac neemt daarom deel aan de betoging van 28 september voor het recht op abortus. Het is hoog tijd dat vrouwen zelf kunnen beslissen over hun lichaam en daarom moeten wij opkomen voor dat recht.

Abortus: een recht dat wereldwijd bedreigd wordt

Spanje, 2014. De regering heeft een wetsontwerp ingediend dat enkel abortus toelaat in geval van verkrachting of als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is. Na hevig verzet wordt dit wetsontwerp uiteindelijk teruggetrokken. Maar het recht op abortus is opnieuw in vraag gesteld in 2015 door een wet die eist dat minderjarigen voortaan de toestemming moeten hebben van hun ouders om abortus te plegen.

Polen, 2016. De rechtse regering heeft voorgesteld om opnieuw een strafbaarstelling op abortus te zetten. Dankzij de feministische en sociale bewegingen, die duizenden betogers hebben verenigd om daartegen in opstand te komen, vangt het voorstel bot. Maar de aanvallen zijn daar niet bij gebleven en sinds 2017 is er een wet die de toegang tot de morning after pill beperkt, doordat het enkel op voorschrift beschikbaar is.

Verenigde Staten, 2017. Donald Trump heeft de federale financiering van NGO’s die sensibiliseren over abortus en die abortussen uitvoeren, verboden. De organisatie Marie Stopes International schat dat voor hun organisatie de verloren inkomsten, alleen al tijdens het mandaat van Trump, zouden leiden tot 2,1 miljoen abortussen in gevaarlijke omstandigheden, met wellicht een dodelijke afloop voor wel 21.700 vrouwen!

België blijft niet gespaard

Ook in België, zijn er meerdere maatregelen die de toegang tot de contraceptie en abortus limiteren.

Sinds 2014 hebben centra voor familiale planning het recht niet meer om de anticonceptiepil of de morning after pill uit te delen.

In 2016 dienen N-VA en CD&V een amendement in dat gericht is op het verminderen van de tijd waarin er automatisch een geboorteakte wordt ingediend voor kinderen die dood worden geboren (van 180 dagen naar vandaag 140 dagen). Koen Geens, Minister van Justitie, heeft dan weer een nieuwe wetgeving gevraagd over de naam en de inschrijving van kinderen die dood geboren worden. Deze voorstellen werden dan wel niet doorgevoerd, maar het blijven reële aanvallen op het fundamentele recht van de vrouw om te beslissing over haar eigen lichaam.

Bovendien wordt 80% van de abortussen niet in ziekenhuizen uitgevoerd. Deze worden geplaagd door de besparingsmaatregelen, waardoor hun mogelijkheden om in de beste medische en sanitaire omstandigheden deze ingreep uit te voeren in gevaar worden gebracht.

Om af te sluiten: het recht op abortus staat in België nog steeds in het strafwetboek, onder dezelfde titel als verkrachting! Abortus werd weliswaar deels gedepenaliseerd sinds 1990, maar is nog steeds onderworpen aan een serie voorwaarden zoals de noodtoestand waarin de vrouw zich bevindt die abortus wilt plegen.

Laten we allen deelnemen aan de betoging voor het recht op abortus

In 1990 werd in België de eerste wet tot gedeeltelijke depenalisering van abortus goedgekeurd. Sindsdien is de eis om abortus uit het strafwetboek te halen wat naar de achtergrond verdwenen. Nochtans dragen feministische en progressieve bewegingen deze eis. De toegang tot abortus betekent dat vrouwenrechten gerespecteerd worden en is een belangrijke indicator van vrouwenrechten in het algemeen. Vrouwenrechten zijn echter zeer fragiel wanneer de toegang ervan in gevaar is of in diskrediet wordt gebracht. Hoewel het intussen 2017 is, rust er een zwaar taboe op abortus en wordt het nog steeds aanzien als een misdrijf. Vandaar is het van groot belang zich te verzetten tegen het feit dat men vrouwen blijft beschouwen als onverantwoordelijke burgers over wie men moet waken. De vrouw beslist namelijk zelf over haar eigen lichaam.

Vrouwen zouden de enigen moeten zijn die beslissen over hun eigen lichaam hoe zij dat willen. Het is hoog tijd om de moralisering rond en de criminalisering van abortus te stoppen. Wat de reden ook is, elke vrouw zou het recht moeten hebben in de meest optimale omstandigheden abortus te plegen. Het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid en een manier om te strijden tegen het geweld gepleegd op vrouwen in onze samenleving.

Daarom roept Comac op voor de betoging van 28 september en eist zij:

  • De volledige depenalisering van abortus. Vrouwen die abortus willen plegen zijn geen criminelen.

  • De versoepeling of het terugtrekken van een serie voorwaarden over het plegen van abortus, zoals de vermindering van de reflectietijd, de verlenging van de periode waarop we abortus kunnen plegen (van 14 naar 20 weken) en de afschaffing van het criterium met betrekking tot de noodsituatie.

  • Een herfinanciering van de publieke diensten. Opdat het recht op abortus echt doeltreffend is, moet er de middelen voor hebben. Om ze te kunnen uitvoeren in de best mogelijke omstandigheden, medisch en sanitair, moet je de financiering verhogen van de centra die abortus plegen en niet verminderen. Het is dus nodig om het liberale besparingsdogma te verlaten, die wordt opgelegd door de traditionele partijen. Daarom steunt Comac eveneens de syndicale beweging van 10 oktober.   

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: