KVHV frontaal in de aanval tegen LGBT+ rechten

Deze week besliste Bo Van Spilbeeck, journaliste bij VTM, om voortaan als vrouw door het leven te gaan. Een moedige beslissing die op veel warme reacties werd onthaald, omdat het taboe rond transseksualiteit nog zeer groot is. Maar liefst 45% van de transgenders doet tijdens hun leven één of meerder pogingen tot zelfdoding (bij holebi’s is dat 25%). Een derde leeft in armoede, vaak het gevolg van sociale uitsluiting.[1] De publieke transitie van Van Spilbeeck kan dus helpen om het taboe te doorbreken en levens te redden. Voor de oerconservatieve studentenkring KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) was het echter aanleiding om een frontale aanval op LGBT+ rechten te lanceren.

KVHV-Gent verwees op Facebook naar het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer: “De nieuwe keizer van politiek correct Vlaanderen is geen vrouw, maar een man die worstelt met een genderidentiteitsstoornis. De dapperen zijn zij die deze dystopische bubbel doorprikken.” Vervolgens deelden zij ook een uitgebreider artikel geschreven door de Antwerpse afdeling van het KVHV met hun standpunt over transgenders: “De beslissing om uw geslacht te veranderen, is dan ook geen moedige beslissing, maar een overgave aan het absurde. Het getuigt pas echt van lef en karakter wanneer men zijn excentrieke fantasieën het hoofd kan bieden.” En verder: “Ook vanuit Katholiek oogpunt is dit fenomeen niet wenselijk. Het is een kaakslag en het getuigt van een lak aan respect voor het leven dat ons is gegeven.”[2]

Het probleem van KVHV met vrouwenrechten en LGBT+ rechten

Dat KVHV dergelijke standpunten inneemt is niet nieuw. Eerder dit jaar uitte KVHV zich reeds over de nieuwe transgenderwet: “In wezen is genderdysforie een ernstige psychische aandoening die op de DSM-schaal thuishoort. In het huidige, verziekte politieke klimaat wordt dit echter genegeerd en faciliteert de overheid zelfs de aandoening.” Ook Dries Van Langenhove, die voor het KVHV in de Raad van Bestuur van de UGent zetelt en oprichter is van de extreemrechtse beweging Schild & Vrienden, gaf zijn mening op Twitter: “Het veranderen van geslacht is niet normaal en zal nooit normaal worden.” In een reeks tweets beweerde hij dat er te veel hormoonblokkers worden voorgeschreven, net zoals er te veel abortus wordt gepleegd: “het wordt vandaag gebruikt als anticonceptiemiddel”. Filip Brusselmans van KVHV-Antwerpen deelde dan recent weer filmpjes van anti-abortusbetogingen in de VS, die volgens hem te weinig aan bod kwamen in de Vlaamse pers.

Niet alleen over transgenderrechten heeft het KVHV reactionaire standpunten. Toen Antwerps bisschop Bonny pleitte voor een progressievere houding ten opzichte van holebi’s, kwam KVHV meteen tussen om de uitspraken van Bonny te veroordelen. In 2011 schreef toenmalig praeses Tom Peeters van KVHV-Gent dat er eerder aan ‘homo-abortus’ moet gedacht worden dan aan ‘homo-adoptie’. Tot voor kort organiseerde het KVHV een ‘Juist Geparkeerd fuif’ als reactie op de holebi-vereniging aan de UGent ‘Verkeerd Geparkeerd’. Schild & Vrienden, dat opgericht werd door KVHV’er Van Langenhove en dienst doet als dekmantel voor KVHV’ers, Jong N-VA’ers en Vlaams Belangers, publiceerde dan weer een ‘meme’ waarin misbruik gemaakt wordt van een meisje dat duidelijk onder de invloed is van alcohol. Het KVHV propageert een Bijbelse visie op de rol van mannen en vrouwen in de samenleving, waarbij de man de kostwinner en natuurlijke leider is terwijl de vrouw instaat voor het huishouden en de kinderen. Holebi’s of transgenders hebben geen plaats in dat traditionalistische plaatje.

KVHV en de alt-right: een internationaal extreemrechts netwerk

De aanwezigheid van neo-fascistische kopstukken zoals Dries Van Langenhove, met online troll-leger annex knokploeg erop en eraan, toont aan dat het KVHV minstens in Gent vergleden is van katholicisme en conservatisme naar een ronduit extreemrechtse koers. Deze stroming heeft altijd bestaan binnen het Verbond, dat bij haar oud-leden ook heel wat Vlaams Belangers telt. De bewering dat transgenders ziek zijn en met therapie genormaliseerd moeten worden, put haar inspiratie uit het internationale extreemrechtse online netwerk dat de alt-right wordt genoemd. Zowel de alt-right als het KVHV verwijzen naar de recente datum (2013) dat transseksualiteit geschrapt werd uit het DSM, zeg maar de lijst van internationaal erkende geestesaandoeningen. In werkelijkheid werd transseksualiteit zo lang in die lijst behouden omwille van de psychische problemen die het gevolg kunnen zijn van het niet overeenkomen van geslacht en gender. Om foute interpretatie tegen te gaan, is ondertussen de kentering ingezet om transseksualiteit niet meer te diagnosticeren, zowel in de medische wereld als in de wetteksten. 

De alt-right probeert specifiek via het internet een uiterst rechts gedachtegoed te verspreiden bij een geradicaliseerde minderheid. Racisme, seksisme en homofobie zijn geen van de alt-right groeperingen vreemd. De samenleving waar de alt-right voor staat is die van anti-verlichtingsfilosoof Edmund Burke. Een samenleving met een strenge sociale hiërarchie waarin vrijheid beperkt is tot de vrijheid om zo goed mogelijk de rol die je werd toegewezen uit te voeren. In deze samenleving is geen plaats voor holebi’s of transgenders die een instituut als het huwelijk in gevaar zouden brengen. De verschillende rassen en culturen moeten strikt gescheiden leven en de elite moet de touwtjes stevig in handen hebben. De gevestigde waarden, ideeën en orde mogen vooral niet in vraag gesteld worden. [3] Deze ideeën zijn ook de kernwaarden van het fascisme. De ideologie van het fascisme ontstond begin vorige eeuw en trachtte op deze manier een antwoord te bieden aan een woelige situatie. Met bruut geweld en onderdrukking moest de gevestige orde beschermd worden, de bestaande hiërarchie in de samenleving moest koste wat kost behouden blijven.

De kaderschool van N-VA en Vlaams Belang

KVHV is geen gewone studentenkring. Het is de leerschool van de rechtse, conservatieve politieke elite van morgen. Verschillende prominente politici van N-VA en Vlaams Belang kregen er hun politieke vorming. Bart De Wever, Jan Jambon en Gerolf Annemans zijn slechts enkele voorbeelden. Ook Vlaamsgezinde en conservatieve ondernemers zoals de zevende rijkste Belg Fernand Huts behoren tot de oud-strijders van het Verbond. Theo Francken was als student geen lid maar ontving een onderscheiding als erelid en wordt regelmatige uitgenodigd voor vormingen. Schild & Vrienden werd volgens Van Langenhove specifiek opgericht om de lezingen van Theo Francken te ‘beveiligen’. Theo Francken weigerde ook om de uitspraken van het KVHV over Bo Van Spilbeeck te veroordelen. Via Jonas Nayaert en Dries Van Langehove heeft het KVHV ten slotte zeer nauwe banden met Sceptr, de uiterst rechtse agitatiewebsite die vaak als propagandamachine dienst doet voor het beleid van Theo Francken.

Als toenmalig praeses van KVHV-Gent verklaarde de oprichter van Sceptr Jonas Naeyaert de missie van KVHV als volgt: “We willen een speerpunt vormen. Dat is essentieel in onze werking. We willen studenten klaarstomen om in het professionele leven bepaalde agendapunten te bewerkstelligen. We proberen onze leden te vormen tot mensen met een coherente ideologie.”[4] Die coherente ideologie is radicaal rechts, reactionair en ten dienste van de elite. Toen het inschrijvingsgeld in 2014 verhoogd werd, reageerde Wouter Jambon, zoon van Jan Jambon en toenmalig praeses KVHV-Antwerpen, enthousiast “een zeker elitevorming is goed”[5]. In 2014 vielen leden van KVHV-Gent stakende arbeiders lastig die in opstand kwamen tegen de afbraak van hun sociale rechten, een nummertje dat in 2017 door Schild & Vrienden herhaald werd bij een vakbondsactie in Gent tegen de aanvallen op de pensioenen. Zo vormt het KVHV inderdaad een speerpunt in de verdeel-en-heers strategie van de regering. Ook het homofobe en transfobe discours moet gezien in worden in die strategie om elk streven naar emancipatie de kop in te drukken en de “natuurlijke orde” van de Fernand Huts klasse te verdedigen.

 


[1] http://www.holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=15674

[2] https://tegenstroom.wordpress.com/2018/01/30/bo-van-spilbeeck-mediagekte...

[3] Zie Ico Maly, Nieuw Rechts (2018)

[4] http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/10/10/oerconservatieve-student...

[5] http://www.gva.be/cnt/dmf20140729_01195822/elitevorming-hoger-onderwijs-...

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: