KU Leuven helpt Israël met ondervraginsgtechnieken

Op 26 september 2016 ondertekenden een dertigtal academici van de KU Leuven een open brief aan rector Rik Torfs. Daarin vragen ze een einde te stellen aan de academische samenwerking met een Israëlische universiteit. De samenwerking helpt de Israëlische regering bij het op punt stellen van ondervragingstechnieken die worden gebruikt tegen het Palestijnse verzet.

Bijna alle Belgische universiteiten hebben banden met de Israëlische universiteiten, via academische partnerships en rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van projecten. Deze samenwerkingen stellen een moreel probleem, vermits een aantal van deze universitaire instellingen medeplichtig is aan oorlogsmisdaden en meewerkt aan de bezetting. 

De KU Leuven werkt bijvoorbeeld samen met de Israëlische universiteit van Bar Ilan. Dit partnership helpt de Israëlische regering rechtstreeks bij haar jacht op het Palestijns verzet.

Het project “Law Train” wordt gecoördineerd door de Europese Unie in het kader van haar plan Horizon 2020, het grote Europese R&D programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling en innovatie. Dit programma omvat allerlei partnerships en internationale onderzoeksprojecten, ook met Israël. 

Het project, dat wordt gefinancierd met 5 miljoen euro overheidsgeld, is georganiseerd in samenwerking met de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken van België en Spanje, het Portugese ministerie van Justitie, maar ook het Israëlische ministerie van Openbare Veiligheid. Dat ministerie beheert de politie en de Israëlische gevangenissen. 

Al is het geld voor 100% afkomstig van Europese fondsen, toch wordt het project officieel gecoördineerd door de universiteit van Bar Illan. De Israëlische partners krijgen op die manier 2,3 miljoen van het overheidsgeld voor dit project. 

Strijden tegen het terrorisme of tegen het verzet?

Het project omvat een onderzoek, gevoerd door de psychologen van de verschillende universiteiten, om in de betrokken landen de ondervragingstechnieken van de veiligheidsdiensten te verbeteren (politiediensten, nationale diensten van Justitie en gevangenissen). 

Door het creëren van een virtueel platform dat bepaalde prototypes van criminelen aanmaakt, kunnen de psychologen nieuwe en efficiëntere ondervragingsmethodes uittesten en op een gezamenlijke basis uniformiseren, “over andere methodes, cultuur en wetgevingen heen”. Dit met de bedoeling om “verdachten op het terrein van de internationale misdaad beter te kunnen ondervragen”. 

De voornaamste doelstelling van dit project is volgens de teksten de strijd tegen terrorisme. Daar waar de strijd tegen het terrorisme in Europa nauw verbonden is met de strijd tegen de jihadistische bewegingen en de aanslagen die in de naam van deze bewegingen worden gevoerd, is de visie van de Israëlische staat op terrorisme helemaal anders. De Israëlische staat bestempelt elke vorm van verzet en weerstand van het Palestijnse volk tegen de bezetting en tegen de misdaden die het dagelijks ondergaat als “terroristisch”. 

“Andere ondervragingsmethodes” en strijd tegen terrorisme betekenen in Israël onder meer: het gevangen zetten van kinderen van 12 jaar wegens medeplichtigheid aan terrorisme, verkrachten, allerlei lichamelijke en psychologische folterpraktijken die elk jaar onder meer in rapporten van Amnesty International veroordeeld worden.

De ondertekenaars van de open brief aan Rik Torfs stellen: “De KU Leuven is objectief medeplichtig aan een beleid dat aan de Palestijnen hun meest fundamentele mensenrechten ontzegt. De Israëlische politie, de veiligheidsdiensten en het gevangeniswezen werden reeds vele malen aangeklaagd door internationale instellingen als de VN en de Europese Unie, en door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch. Worden telkens zwaar op de korrel genomen: hun racistisch en brutaal optreden, het systematisch gebruik van mishandeling, geweld, foltering en andere grove schendingen van de mensenrechten. Het hoofdkwartier van de Nationale Politie is bovendien gevestigd in illegaal bezet Oost-Jerusalem; de samenwerking ermee is in strijd met het internationaal recht. Samenwerking met het Israëlisch Ministerie voor Openbare Veiligheid en haar ordehandhavingsdiensten is daarom ethisch, zo al niet juridisch, onaanvaardbaar.”

De rechten van de Palestijnen steunen

Comac heeft van bij de start de campagne voor een academische boycot tegen de Israëlische staat (de BACBI-campagne) gesteund. Deze oproep, getekend door honderden hoogleraren en wetenschappelijke onderzoekers, wil het debat op gang brengen binnen de universitaire instellingen om een einde te stellen aan de academische samenwerkingen met Israël. Het is mede dankzij de druk van politieke acties zoals deze dat regimes van apartheidsstaten als Zuid-Afrika uiteindelijk omver werden geworpen.. Het project “Law Train” wekt trouwens ook in andere landen verontwaardiging op. Zo trok Portugal zich onder druk van de boycotbeweging al terug uit dit partnership.

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: