Francken aan UGent: Comac stapt mee tegen fascisering

Donderdag komt staatssecretaris Theo Francken een lezing geven aan de UGent. Gentse studenten lanceerden een oproep om vanaf 17u30 te verzamelen aan de Stadshal in Gent voor een mars voor solidariteit en mensenrechten. Het beleid en discours van Theo Francken en de N-VA neigt steeds meer naar de samenlevingsvisie van het gewezen Vlaams Blok, dat bepaalde bevolkingsgroepen als minderwaardig bestempelt en hun grondrechten afneemt. Comac steunt de oproep, uit bezorgdheid voor de fascisering en tegen de verdeel-en-heersstrategie van de N-VA.

Theo Francken heeft liever dat vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee dan dat ze gered worden door humanitaire organisaties. 1000 vluchtelingen, waaronder 248 kinderen en 11 zwangere vrouwen, werden gered door Artsen Zonder Grenzen. Francken beschuldigde daarop de organisatie van mensensmokkel en het creëren van een aanzuigeffect. De stelling dat reddingsoperaties in de Middellandse Zee een aanzuigeffect zouden creëren werd al meermaals ontkracht in wetenschappelijk onderzoek, onder meer in een recente studie aan de universiteit van Oxford.

Het idee dat verdrinkende mensen redden iets negatiefs is, is echter geen nieuw idee. Het Vlaams Blok zegt dit al jaren. In 2015 stelde Filip De Winter nog dat we verdrinkende vluchtelingen “een kompas moeten geven zodat ze kunnen terug zwemmen”. Theo Francken gaat dus mee in de retoriek van het Vlaams Belang. Tegenover de menselijkheid en de solidariteit van Artsen Zonder Grenzen wordt een hardvochtig en harteloos beleid geplaatst waarbij het aanvaardbaar is de redding van 248 kinderen aan te vallen en zonder verpinken te liegen over de feiten om een politiek project door te voeren .

De N-VA gaat ook op andere domeinen verder met het promoten van een fascisering beleid. Een paar weken geleden kwam Sarah Smeyers in het nieuws met een wetsvoorstel waarbij kinderen waarvan de beide ouders de Belgische nationaliteit niet bezitten niet langer automatisch de Belgische nationaliteit zouden verkrijgen. Ze zouden vanaf heden een examen moeten afleggen om te bewijzen dat ze een Belg zijn na hun 18everjaardag. Dat is het oude bloedrecht, ius sanguinis. Ideeën die haaks staan op de verlichting en de gelijke rechten voor alle inwoners van dit land. bovendien is ook dit een idee dat werd overgenomen uit het 70-puntenplan van het Vlaams Blok, met als enige nuance dat het wetsvoorstel van Smeyers nog verder gaat dan het toenmalige voorstel.

Daarnaast voerde de regering onlangs de deportatiewet van Theo Francken door. Inwoners die de Belgische nationaliteit niet bezitten kunnen zomaar het land uitgezet worden op basis van vermoedens, zonder proces, zonder enige vorm van democratische controle. De samenleving wordt verdeeld in A- en B-burgers, gelijke rechten wordt een vervlogen ideaal uit het verleden.

We moeten ons verzetten tegen dit soort maatregelen om de mensen te verdelen. Racisme, nationalisme en fascisme hebben de zwartste bladzijden van de geschiedenis gekleurd en moeten voorgoed geband worden. Tegen de verdeeldheid plaatsen wij onze solidariteit, onze eenheid, onze kracht om samen op te komen voor een maatschappij waar iedereen gelijke rechten geniet. Want hoe hard ze ook proberen : We Won't Be Divided. Equal rights for all.

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: