De criminalisering van abortus: de vrijheid van onderdrukking van Stéphane Mercier en Rik Torfs

Auteur:

De recente anti-abortusuitspraak van Stéphane Mercier heeft heel wat stof doen opwaaien aan de UCL en bij de publieke opinie. Verschillende studenten schoten in actie om de woorden af te wijzen en de universiteit schortte zijn lessen heeft op en startte een tuchtprocedure. Met de steun van Rik Torfs, rector van de KU Leuven, probeert de professor de vrijheid van onderdrukking te rechtvaardigen door de vrijheid van meningsuiting erbij te sleuren.

Anti-abortus, homofobie en transfobie

De ophef is ontstaan door een document van vijftien bladzijden dat de professor aan zijn studenten gaf. De titel luidde: La philosophie pour la Vie (nl.: Filosofie voor het leven). Hierin valt te lezen dat “abortus moord op een onschuldig persoon is. Het is meteen ook een heel verwerpelijke moord, aangezien de onschuldige in kwestie niet in staat is zich te verdedigen.” De professor bestempelt het vervolgens als “erger dan verkrachting”. Een opiniestuk van elf van zijn studenten, gesteund door de AGL (de studentenraad van Louvain-la-Neuve), wijst ook op de homofobe en transfobe uitspraken tijdens zijn lessen.

Als de prof het heeft over het huwelijk voor iedereen “weigert hij te spreken over ‘homoseksuele koppels’ omdat hij enkel de term ‘homoseksuele paren’ aanvaardt, terwijl hij terloops homoseksualiteit met incest vergelijkt”. Die woorden gaan in tegen de mensenrechten en individuele vrijheid. Mercier bekritiseert, discrimineert en criminaliseert door een hiërarchie op te stellen: er zijn vrouwen die het leven respecteren en criminele vrouwen, er zijn heteroseksuele koppels en “homoseksuele paren”.

Vrijheid van meningsuiting of van onderdrukking?

“Ik denk dat universiteitsstudenten perfect in staat zijn op kritische wijze te denken en vrijheid van meningsuiting als waarde kunnen begrijpen”, verklaart de professor. Rik Torfs verdedigt die stelling en gaat akkoord dat “de universiteit er is om discussies te voeden, contact te vormen tussen verschillende opinies, studenten op te leiden zodat ze zelf in staat zouden zijn een debat te beginnen, en hun geest zouden voeden.” Volgens hem moet je het niet te begrensd bekijken als iets “te strikt” en moet “deze sfeer van vrijheid ten allen prijze worden behouden”.

De strijd tegen het conservatieve discours

Onder het mom van vrijheid van meningsuiting wil Stéphane Mercier zijn ideeën over vrouwen, homoseksuelen, transgenders en links opdringen. Comac steunt de aanklacht tegen deze onaanvaardbare toestand aan de UCL en de stellingname van studenten gesteund door de AGL. Deze woorden gaan in tegen de mensenrechten en hebben dan ook geen plaats aan de universiteit of in de maatschappij. In een tijd waarin reactionaire krachten steeds agressiever uit de hoek komen, is het meer dan ooit nodig om te reageren en solidariteit, mensenrechten en de emancipatie van iedereen te verdedigen.  

 

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: