Comac reageert op gastcollege Maggie De Block aan UGent: "Uitleg minister bevestigt dat ze mensen met burn-out nog zieker zal maken"

PERSBERICHT - De studenten van Comac, de studentenbeweging van de PVDA, hielden vanochtend een ludieke persactie en toespraak voor het gastcollege van minister van volksgezondheid Maggie De Block aan de UGent. De linkse jongeren deelden ironische doktersbriefjes uit die het activeringsbeleid voor langdurig zieken van de minister op de korrel namen. In haar uiteenzetting kwam de minister op de actie terug en beweerde ze dat ze zware zieken niet wil viseren. Maar in de vragenronde bevestigde ze dat werknemers met een burn-out wél een verlaging van hun uitkering vrezen als ze niet terug aan het werk gaan.

“We willen langdurig zieken niet meteen afschrijven. Die mensen willen meestal zelf weer langzaam aan het werk. Wij willen hen helpen met een job op maat. Het gaat dus niet, zoals Comac stelt, over mensen die te zwaar ziek zijn” zo wuifde minister De Block de ludieke actie van de PVDA-jongeren weg die valse dokterbriefjes uitdeelden met ironische diagnoses zoals ‘Burn-out? Depressie? Neem gewoon een kat en ga terug werken!’ “De toon is grof, maar helaas niet overdreven. Zo komen de maatregelen van De Block aan bij de patiënten” legde Olivier Goessens, ondervoorzitter van Comac uit aan de aanwezige studenten. De actie werd onthaald op een groot applaus.

“De redenering van de minister houdt geen enkele steek” reageert Olivier Goessens op het antwoord van de minister. “Haar uitgangspunt is dat ze de stijgende kosten van langdurige zieken wil temperen, die volgens voorspellingen binnenkort 8 miljard euro gaan bedragen. Dat is veel, maar minder dan de federale regering bijvoorbeeld uitgeeft aan overtollig militair materieel zoals nieuwe gevechtsvliegtuigen. De stijging van langdurig zieken de afgelopen vijf jaar komt hoofdzakelijk door de toename van chronische stress, zoals de minister beaamde. De kosten temperen, kan dus alleen door mensen met een burn-out of depressie terug aan het werk zetten.”

“Het koninklijk besluit van De Block gaat zonder twijfel patiënten met een burn-out nog zieker maken. De druk van de korte en strikte periodes die het KB voorziet, zal voor de zieke werknemers een bijkomende stress zijn. Het dwingende karakter van dit traject, de dreiging met zware financiële sancties en het buitenspel zetten van de behandelende arts zijn allemaal elementen die de werknemers nog zieker zullen maken" legt Goessens verder uit.

“Aangesproken op de onmenselijkheid van haar beleid, beweerde minister De Block eerst dat ze helemaal geen zware zieken zoals patiënten met een burn out aan het werk wil zetten. Maar dat is rekenkundig onmogelijk als men wil besparen. In de vragenronde gaf ze schoorvoetend toe dat het inderdaad de bedoeling is om die categorie patiënten te treffen, maar beweerde ze dat er ook wordt ingezet op preventie van stress op het werk” gaat Goessens verder. “Dat is al helemaal onzin. Deze regering doet net het omgekeerde: het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters wil een hyperflexibele arbeidsmarkt creëren met werkweken tot 45 uur, nuluren-contracten en interim-contracten van onbepaalde duur. Gelijkaardige wetten in het buitenland hebben de stress en burn-outs alleen maar doen toenemen.”

“Het verweer van de minister is dus totaal ongeloofwaardig. Haar beleid houdt geen steek, langdurig zieken aan het werk zetten is medisch én sociaal onverantwoord” besluit Goessens. “Haar gastcollege ging over de financiering van de sociale zekerheid. Misschien moet de regering daarvoor eens in de richting kijken van de échte profiteurs, de belastingontduikers die miljarden euro’s naar Panama en de Bahama’s versluisd hebben.”

Perscontact: Olivier Goessens, 0494 77 05 06, oliviergoessens@gmail.com

 

 

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: