Comac overhandigt 2.562 brieven aan Marghem en eist directe maatregelen voor het klimaat

Na bijna 150 studenten te hebben gemobiliseerd om te manifesteren in Bonn waar op dit moment de internationale klimaattop doorgaat, trekt een delegatie van Comac, de studentenbeweging van de PVDA, trekt vandaag naar het kabinet van Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). De jongeren overhandigen er een brief die door meer dan 2.500 studenten werd ondertekend en gericht is aan de verschillende ministers die bevoegd zijn voor het klimaatbeleid in ons land. De ondertekenaars vragen de directe invoering van een aantal ingrijpende maatregelen, opdat België alsnog haar klimaatdoelstellingen kan halen. "De regering geeft terecht kritiek op het klimaatnegationisme van Donald Trump, maar zelf durft ze niet ingaan tegen de werkgeverslobby om de nodige maatregelen te nemen" zegt Olivier Goessens, ondervoorzitter van Comac. 

"Tussen 1990 en 2017 daalde de uitstoot in ons land met gemiddeld amper 1% per jaar. Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, moet de uitstoot met minstens 8% per jaar dalen. Tussen 2014 en 2016 steeg de uitstoot in ons land opnieuw in plaats van te dalen" legt Olivier Goessens uit, ondervoorzitter van Comac. "Binnen Europa staat België al jaren op de klimaatrem. De regering volgt braafjes de aanbevelingen van het VBO, dat erop aandringt om de klimaatambities te temperen om hun winsten niet in gedrang te brengen" gaat Goessens verder. "De regering geeft terecht kritiek op het klimaatnegationisme van Donald Trump en de uitstap van de VS uit het Parijs-akkoord, maar zelf durft ze niet ingaan tegen de werkgeverslobby om de nodige maatregelen te nemen." Op de brief waarvan de PVDA-jongeren 2.562 exemplaren overhandigen, staat daarom de slogan #DontTrumpOurPlanet, gericht aan de Belgische klimaatministers.

Volgens Comac moet gekozen worden voor een volledig ander economisch systeem om het klimaat te redden. "De oorzaken van de huidige klimaatcrisis zijn bekend. Volgens een recente studie zijn 100 multinationale bedrijven verantwoordelijk voor 71% van de uitstoot die aan de basis ligt van het broeikaseffect tussen 1988 en 2016. Maar het zijn net de belangen van die multinationals zoals Engie-Electrabel die de huidige federale regering probeert te beschermen, in plaats van aan de gevolgen van klimaatverandering voor de gewone mensen te denken" zegt Olivier Goessens. 

"Hoewel de COP23 in Bonn in volle gang is, heeft ons land nog stééds geen Nationaal Energie en Klimaatplan. En terwijl België zelfs door de Europese Commissie op de vingers wordt getikt omdat we met het huidig beleid de klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 niet gaan halen, durft minister Marghem in Le Soir zichzelf nog te feliciteren voor haar goede werk. Hoog tijd dus voor een wake-up call" aldus Goessens. 

Meer dan 2.500 studenten uit heel België hebben daarom op initiatief van Comac een brief aan de Minister van Energie en de verschillende regeringen in ons land mede-ondertekend. De brief vraagt bindende en ambitieuze klimaatdoelstellingen en de directe invoering van ecologische en sociale planning die voorziet in de vermaatschappelijking van de energiesector. De ondertekenaars vragen dat België de transitie naar 45% hernieuwbare energie realiseert tegen 2030 en 100% tegen 2050, evenals de vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 om volledig klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Om daar te geraken schuift de brief zes concrete pistes naar voren: 

  • grootschalige investeringen in het openbaar vervoer; 

  • de desinvestering uit fossiele brandstoffen via bindende maatregelen; 

  • publieke maatregelen om gebouwen te isoleren en de energie-efficiëntie te verhogen; 

  • de promotie van agro-ecologie en lokale productie; 

  • de uitsluiting van werkgeversorganisaties uit de klimaatonderhandelingen;

  • de herfederalisering van de klimaatbevoegdheid in België. 

"Het kabinet van de minister heeft zelfs een eenvoudige ontmoeting geweigerd, maar wij zullen toch gaan want de boodschap van 2.562 studenten moet gehoord worden. Natuurlijk maken wij ons geen enkele illusie, het is enkel door mobilisatie en het opbouwen van een krachtverhouding dat onze eisen gehoord zullen worden en dat is waarom we zullen blijven mobiliseren voor een echte ecologische en sociale transitie" besluit Olivier Goessens.

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: