Christoph D Haese (N-VA) wil wapens blijven leveren aan Saudi-Arabië

Christoph D'Haese, die voor de N-VA zetelt in de parlementaire onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen, was gisterenavond een van de genodigden in het KVHV1-debat over terrorisme. « Waarom levert Vlaanderen wapens aan Saudi-Arabië dat daarmee terroristen bewapent ? » vroeg ik hem. Een vraag waarop hij duidelijk geen antwoord had.

Een nieuwe oorlog « heeft geen zin »

Tijdens het debat voreg de moderator aan het publiek om de hand op te steken indien men akkoord ging met de stelling dat « een militarie interventie in Syrië geen zin heeft. » Een grote meerderheid van de aanwezige studenten stak hun hand op.

Sinds 1 juli hebben Belgische F16's effectief de Nederlandse gevechtsvliegtuigen vervangen om bombardementen uit te voeren op Syrië. Zonder zelfs een echt democratische debat en zonder het internationale recht te respecteren. Irak in 1991, Afghanistan in 2001, opnieuw Irak in 2003 en Libië in 2011 hebben nochtans telkens aangetoond dat de westerse interventies niet werken. Elke keer gingen onschuldige levens verloren en werd de infrastructuur van het land vernietigd. Dat vormt de voedingsbodem voor nog meer chaos in de regio en het is daarvan dat terroristische groeperingen vandaag profiteren en in de toekomst zullen ze dat blijven doen.

Daarom organiseerde Comac op 30 juni een wake voor de vrede en tegen de bombardementen op Syrië voor het kabinet van de N-VA Minister van Defensie Steven Vandeput. Het publiek van gisterenavond geeft ons gelijk.

Een (hypocriete) harde taal

Christoph D'Haese sprak harde taal om de repressie te versterken. « Een uitzonderlijke situatie vereist uitzonderlijke maatregelen » beweerde hij. Maar wat voor zin heeft het om zoveel te invsteren in repressie hier in België en het leger in de straten te zetten als men blijft wapens leveren aan Saudi-Arabië, waarvan men weet dat het in heel de wereld terroristische groeperingen steunt ? Dat is de vraag die ik hem gisteren stelde tijdens het debat.

Afgelopen september keurde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de uitvoer van wapenonderdelen naar Saoudi-Arabië goed1. « We kunnen moeilijk onze banden doorknippen met alle landen die de mensenrechten niet respecteren » antwoordde D'Haese in een poging om de vraag te ontwijken. « Wapenhandel met Saoudi-Arabia, ja of nee menheer D'Haese ? » drong de moderator aan, onder luid applaus van het publiek. D'Haese, zichtbaar geïrriteerd, reageerde dat we moeten proberen om wapens overal te controleren. Het is dus wel duidelijk dat N-VA niet bereid is om te stoppen met wapens leveren aan Saudi-Arabië.

Repressieve maatregelen tegen terroristen zijn nodig. Dat is een evidentie. Maar we gaan geen einde kunnen stellen aan het terrorisme tenzij we de voedingsbodem ervan aanpakken, namelijk de oorlog en de steun van Saudi-Arabië. De N-VA wil noch het een noch het ander doen.

 

1Katholiek Vlaams Hogescholenverbond

 

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: