400 mensen stappen voor solidariteit en mensenrechten, tegen het beleid van Francken

Bijna 400 personen, vooral studenten, kwamen afgelopen donderdag 23 maart op als signaal naar Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken die dezelfde avond een lezing kwam geven aan de UGent. Marta Maes en Onno Vandewalle, organisatoren van de mars voor solidariteit en mensenrechten, wilden op deze manier “de stem van #9000Solidair” laten horen, een verwijzing naar het progressieve en rebelse karakter van de stad Gent.

De mars, die werd ondersteund door verschillende verenigingen waaronder Hart Boven Hard en Victoria Deluxe en ook meerdere studentenvertegenwoordigers, was vooral een reactie op de uitspraken van Francken op Twitter dat Artsen Zonder Grenzen aan “mensensmokkel” zou doen. “Wil Theo Francken liever dat 1000 mensen verdrinken, dan dat Artsen Zonder Grenzen ze redt van de dood? Er zaten 248 kinderen tussen die 1000 vluchtelingen” vroeg Marta Maes zich af aan het einde van de mars in een straffe speech. De mars was ook gericht tegen de recent gestemde vreemdelingenwet en het wetsvoorstel van Sarah Smeyers rond nationaliteitstoekenning. “Dit soort maatregelen brengen ons naar een samenleving van A- en B- burgers, waar niet iedereen gelijke rechten kent. Wij willen een samenleving waar iedereen gelijke rechten heeft”, zei Marta.

De dag voordien hadden Onno en Marta aan studenten politieke en sociale wetenschappen gevraagd om voor een video de slogan “Solidariteit kent geen grenzen, vluchtelingen zijn ook mensen” te zingen. Met succes, aangezien een grote meerderheid van de studenten rechtstond om mee te zingen. De video werd via Twitter naar Theo Francken gestuurd, zonder antwoord van zijn kant. De actie was echter niet naar de zin van NSV!, KVHV en Jong N-VA die spraken van “communistische propaganda”. Een lid van NSV! schreef zelfs een opiniestuk in Schamper, het studentenblad van de UGent, waarin Comac ervan werd beschuldigd de studenten te polariseren. “Zeggen dat vluchtelingen ook mensen zijn, is eigenlijk een evidentie. Je kan het nauwelijks een politiek statement noemen. Maar blijkbaar is die slogan al te choquerend voor NSV!. Ze vinden het zelfs “polariserend”! zegt Olivier Goessens, voorzitter van Comac-Gent. Op de dag van de mars waren overigens een tiental provocateurs van NSV! en KVHV aanwezig op de mars met een Vlaamse vlag en een plakkaat met een boodschap om de grenzen te sluiten.

In het blok van Comac liepen bijna 200 personen achter het spandoek “We won’t be divided. Equal richts for all!”. “Racisme dient om de mensen te verdelen en dit geval om de aandacht af te leiden van de graaicultuur, van het prutsbeleid en van de ongelijke verdeling. Maar het gaat over meer dan enkel een verwerpelijke communicatiestrategie. Al dat racisme, al die haat maakt ook echte slachtoffers. Het is een vergif dat mensen tegen elkaar opzet, de angst en het argwaan aanwakkert en de bevolking diep verdeelt op een moment dat we net zouden moeten samenwerken voor een betere toekomst, een beter beleid, een betere wereld.” legde Olivier de betekenis van het spandoek uit. .

Theo Francken heeft zijn uitspraken over Artsen Zonder Grenzen moeten terug trekken. Het protest dat de afgelopen week op gang kwam, zorgt ervoor dat de staatssecretaris een stap terug moet zetten. Francken heeft zijn mening wel niet veranderd. Hij heeft een bepaalde quote terug getrokken maar zijn visie en beleid verandert niet. Hij stelt nog steeds dat reddingsoperaties een aanzuigeffect veroorzaken. Dit is een flagrante leugen. Een studie van Oxford toont aan dat er geen aanzuigeffect is ten gevolge van reddingsacties. Stoppen met reddingsacties zal enkel zorgen dat er meer mensen verdrinken. Toch blijft de staatssecretaris liegen. Hoe lang aanvaarden we dit nog?
Theo Francken is echter niet de enige met dergelijke opvattingen. Frontex ziet het aanvallen van reddingsoperaties al langer als een strategie om de migratieroutes te sluiten. We zullen ons moeten blijven verzetten tegen deze ideeën en dit migratiebeleid. Deze mars was maar een eerste stap, maar een sterke eerste stap voor solidariteit en mensenrechten.

Fotoalbum van de mars hier

Videoreportage van AVS hier

Comac logo© Comac Studenten 2018.

Privacy

In samenwerking met: