Onderwijs

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Groot-Brittannië, waar drie vierde van de studenten hun lening niet kunnen afbetalen en op 19 november de grootste studentendemonstratie van de laatste 4 jaar plaatsvond. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Maandag 17 november, op de internationale dag van de student, voeren studenten in heel het land opnieuw acties tegen de besparingen in het onderwijs en tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Ook vanuit de hoek van het academisch personeel rijst er echter protest tegen de besparingsplannen op onderwijs.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Nederland, waar de hoogte van het inschrijvingsgeld doet duizelen en de basisbeurs dreigt te worden afgeschaft. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

“Bespaar niet op onze toekomst”, “onderwijs is een recht, daarover onderhandelen we niet” zie daar de slogans die vandaag het meest gehoord werden van Hasselt tot Luik via Louvain-La-Neuve en Brussel. In totaal zijn er meer dan 1000 studenten samengekomen over heel het land voor de internationale dag van de student. Vaak met veel creativiteit en veel doorzettingsvermogen. Dat valt niet te verbazen gezien de zware aanvallen waarmee de studentenbeweging geconfronteerd wordt, aan Nederlandstalige maar ook aan Franstalige kant. De mobilisatie vandaag was dus “een eerste antwoord aan de ministers”. “Samen vechten we, Nederlandstaligen en Franstaligen, voor een kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs” stelden de studentenvertegenwoordigers op het eind van de betoging in Brussel.

“In plaats van er alles aan te doen om zwakkere studenten vooruit te helpen, lijkt men er alles aan te willen doen om van hen af te raken.” Zo reageert Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, op het voorstel van twee vicerectoren van de KU Leuven om 'de bar slechte slaagcijfers op te trekken'. Studenten die voor minder dan 30 procent van hun studiepunten slagen zouden hun opleiding niet meer mogen verderzetten. “In plaats van de problematiek van de lage slaagcijfers bij de wortel aan te pakken, individualiseert men de kwestie. Dit betekent weer een stap verder richting een elitair onderwijs."

17 november is de Internationale Dag van de Student. In de hele wereld komen jongeren samen om een openbaar, kwaliteitsvol en toegangelijk onderwijs voor iedereen te eisen, maar ook om een waardige toekomst in een solidaire samenleving te eisen. Gezien de huidige situatie zal ook in België voor die dag gemobiliseerd worden. Die mobilisatie ondersteunen we met Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, want de toekomst van een grote meerderheid van jongeren wordt op dit moment echt bedreigd. Charlie Le Paige, verantwoordelijke van Comac Studenten komt terug op het belang van deze 17 november.

Pagina's

Subscribe to RSS - Onderwijs

In samenwerking met: