Democratische rechten

Greenpeace Nederland maakte 248 bladzijden vertrouwelijke documenten publiek die als basis dienen voor de dertiende onderhandelingsronde over het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de Europese Unie (TTIP). De documenten van TTIPLeaks bevestigen de vrees van de sociale bewegingen en weerleggen de verklaringen van eurocommissaris Cecilia Malmström in het Belgisch Parlement.

Teken de petitie hier.

Event
Date: 
maandag 21 december 2015

Je zult het maar meemaken. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job verliezen of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit jammer genoeg geen fictie. Sociale bescherming is een basisrecht voor iedereen. Tenminste, toch volgens het internationaal recht. In de praktijk is de mate waarin iemand sociale bescherming krijgt volledig afhankelijk van het land waarin zij wonen, hun sociale afkomst, ... Bij Jongerenbeweging Comac vzw is onze slogan 'De wereld begrijpen om ze te kunnen veranderen'. Daarom vinden wij het belangrijk om de situatie van sociale bescherming buiten België goed te begrijpen. Een correct begrip van deze problematiek helpt ons om campagnemateriaal te ontwikkelen om druk te zetten op onze regeringen, en om een beter zicht te hebben op het belang van de sociale bescherming die onze welvaartstaat biedt.

In dat kader geeft Wim De Ceukelaire, directeur van Geneeskunde Van De Derde Wereld, tekst en uitleg bij de campagne 'Sociale bescherming voor iedereen', die G3W samen met o.a. 11.11.11 dit jaar heeft opgestart. Met zijn ervaring in de Filippijnen heeft Wim ook persoonlijk te maken gehad met de gevolgen van een ontbrekend sociaal vangnet. Met een rollenspel gebaseerd op echte verhalen in zijn werk maken de deelnemers van de vorming kennis met de grote drempels die er zijn op de weg naar een sociale dienstverlening.

Contactpersoon voor de vorming is Stephen Brigitta - 0477469134

Plaats: Jozef Vervaenestraat 98, 9050 Ledeberg

Yassine Boubout is een jongere (18) van Marokkaanse afkomst die een maand geleden door de politie onder schot werd gehouden en vervolgens drie uur werd vastgehouden, zonder enige verklaring. Dit kordaat optreden was, zo blijkt, een gevolg van de terroristische aanslagen in Parijs van november. Yassine zou naar vernoemd “op een verdachte geleken hebben” toen hij tijdens zijn schoolpauze op zoek was naar een middagmaal in de supermarkt. Solidair interviewde Yassine.

Internet is een medium dat centraal staat in het dagelijkse leven van een groot deel van de bevolking en van de meerderheid van de jeugd. Het Europees Parlement heeft recent een wet goedgekeurd die de zogenaamde "webneutraliteit" bedreigt: internet providers zouden vanaf nu voorrang kunnen geven aan bepaalde inhoud en andere inhoud naar een tweederangscircuit bannen. Dat stelt ernstige democratische problemen. Internet moet vrij zijn voor iedereen, niet het voorrecht van de hoogste bieder.

De vier partijen van de regering Michel sloten op 22 december een ‘kerstakkoord’. Er wordt ruim 9 miljard uitgetrokken voor investeringen in Defensie. “Het akkoord bevat inderdaad een aantal cadeautjes, onder andere voor defensie. In plaats van dat geld te besteden aan oorlog, zou de regering beter investeren in de toekomst en sociale noden, zoals onderwijs” aldus Line De Witte die woordvoerder is van Comac, de studentenbeweging van de PVDA. “Wij vinden dat de regering een andere keuze kan maken. Comac eist dat de regeringen 9,2 miljard investeren in de toekomst van onze jongeren. Men kan bijvoorbeeld de besparingen op openbaar vervoer en op onderwijs ongedaan maken of de BTW-plicht voor jeugdhuizen terugtrekken. Het is duidelijk dat ze het geld daarvoor kunnen vinden.”

Pagina's

Subscribe to RSS - Democratische rechten

In samenwerking met: