Democratische rechten

“Ik denk dat de onderhandelingen over het TTIP met de Verenigde Staten mislukt.” Deze uitspraak van de Duitse vice-Bondskanselier Sigmar Gabriel (SPD) zorgde voor heel wat beroering. Logisch, want deze minister van het machtigste land van Europa had zich tot dan toe volop ingezet voor het TTIP, het ontwerpakkoord voor trans-Atlantische vrije handel[1]. Die ommezwaai is het meest zichtbare resultaat van de stijgende druk die burgers overal in Europa uitoefenen. De strijd is nog niet gestreden, maar de overwinning lijkt binnen handbereik.

TTIP GAME OVER est un appel à mettre en place des actions directes non violentes et de désobéissance civile en vue de mettre un terme aux négociations des traités de libre-échange, notammentle TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Cet appel citoyen nous apparaît comme légitime, nécessaire et pertinent. Voilà pourquoi Comac le soutient et participe aux actions organisés dans le cadre de cette initiative

Greenpeace Nederland maakte 248 bladzijden vertrouwelijke documenten publiek die als basis dienen voor de dertiende onderhandelingsronde over het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de Europese Unie (TTIP). De documenten van TTIPLeaks bevestigen de vrees van de sociale bewegingen en weerleggen de verklaringen van eurocommissaris Cecilia Malmström in het Belgisch Parlement.

Teken de petitie hier.

Event
Date: 
maandag 21 december 2015

Je zult het maar meemaken. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job verliezen of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit jammer genoeg geen fictie. Sociale bescherming is een basisrecht voor iedereen. Tenminste, toch volgens het internationaal recht. In de praktijk is de mate waarin iemand sociale bescherming krijgt volledig afhankelijk van het land waarin zij wonen, hun sociale afkomst, ... Bij Jongerenbeweging Comac vzw is onze slogan 'De wereld begrijpen om ze te kunnen veranderen'. Daarom vinden wij het belangrijk om de situatie van sociale bescherming buiten België goed te begrijpen. Een correct begrip van deze problematiek helpt ons om campagnemateriaal te ontwikkelen om druk te zetten op onze regeringen, en om een beter zicht te hebben op het belang van de sociale bescherming die onze welvaartstaat biedt.

In dat kader geeft Wim De Ceukelaire, directeur van Geneeskunde Van De Derde Wereld, tekst en uitleg bij de campagne 'Sociale bescherming voor iedereen', die G3W samen met o.a. 11.11.11 dit jaar heeft opgestart. Met zijn ervaring in de Filippijnen heeft Wim ook persoonlijk te maken gehad met de gevolgen van een ontbrekend sociaal vangnet. Met een rollenspel gebaseerd op echte verhalen in zijn werk maken de deelnemers van de vorming kennis met de grote drempels die er zijn op de weg naar een sociale dienstverlening.

Contactpersoon voor de vorming is Stephen Brigitta - 0477469134

Plaats: Jozef Vervaenestraat 98, 9050 Ledeberg

Yassine Boubout is een jongere (18) van Marokkaanse afkomst die een maand geleden door de politie onder schot werd gehouden en vervolgens drie uur werd vastgehouden, zonder enige verklaring. Dit kordaat optreden was, zo blijkt, een gevolg van de terroristische aanslagen in Parijs van november. Yassine zou naar vernoemd “op een verdachte geleken hebben” toen hij tijdens zijn schoolpauze op zoek was naar een middagmaal in de supermarkt. Solidair interviewde Yassine.

Pagina's

Subscribe to RSS - Democratische rechten

In samenwerking met: