féminisme

Een artikel over seksisme in de studentenkringen dat verscheen in De Moeial, de studentenkrant van de VUB, veroorzaakte veel ophef. Er brak een debat los dat hopelijk onze heersende normen en waarden over de rol van een vrouw in de samenleving in vraag zal stellen. Opiniestuk van Iman Ben Madhkour, voorzitter van Comac VUB.

In de herfst van 2014 werd de toestand van de vrouw 30 jaar terug naar het verleden gekatapulteerd door een maatregel van het Waalse Gewest. Voortaan zullen zowel de anticonceptiepil als de morning after pill niet langer verdeeld kunnen worden door de centra voor familiale planning. Wat zijn de gevolgen van een dergelijke wet voor de vrouwen en hun recht over hun eigen lichaam te beslissen ?

Event
Date: 
donderdag 19 februari 2015

Comac Antwerpen organiseert een interactieve lezing over feminisme in de 21e eeuw.

Sinds de 20e eeuw zijn er dankzij de feministische strijd al verschillende verworvenheden binnengehaald. Denk maar aan het volwaardig stemrecht voor vrouwen, vrije toegang tot anticonceptie, het recht op abortus, ...

Maar we zijn er nog niet helemaal: nog steeds is er een loonkloof tussen mannen en vrouwen, seksisme, straatintimidatie, typische genderrollen, enzovoort.
Deze lezing gaat dieper in op deze hedendaagse strijd voor gelijkheid.

Zowel vrouwen als mannen toegelaten ;)

WAAR: Lokaal R.012, Rodestraat 14, Antwerpen
WANNEER: 19 februari, 19u30

Vrouwen aan de top. Je komt ze vaker tegen dan vroeger. Ook de nieuwe man (wassen, strijken, koken) begint ingeburgerd te geraken. Is dit een positieve vooruitgang? Betekent dit dat seksisme (bijna) verdreven is uit onze maatschappij? Of is het seksisme enkel minder opvallend, subtieler dan voordien?

Subscribe to RSS - féminisme

In samenwerking met: