Artikels

De gebeurtenissen op oudejaarsavond in Keulen zijn afschuwelijk en onvergeeflijk. De berichtgeving erover was vaak echter even merkwaardig. “Seksisme tegenover vrouwen? Dat is in onze Verlichte, westerse samenleving uit den boze!” Toch doken er hier en daar ook opinies op die de vinger op de wond weten te leggen. Ja, ook hier in onze westerse samenleving zijn vrouwen nog altijd slachtoffer van seksisme. En de daders zijn heus niet enkel migranten of vluchtelingen, maar ook blanke, westerse mannen.

De wereld begrijpen om haar te veranderen

Steeds meer en meer mensen gaan op zoek naar een alternatief voor de besparingen en voor de verouderde liberale recepten. Op 4, 5 en 6 maart opent de Karl Marx School haar deuren op de campus van de ULB. Een gelegenheid bij uitstek om te discussiëren over de huidige maatschappij, maar vooral om het te hebben over alle mogelijke alternatieven. De Karl Marx School biedt een programma aan met bijna 50 vormingen in twee talen, met verschillende debatten maar ook en vooral met ontmoetingen tussen jongeren uit het hele land.

Internet is een medium dat centraal staat in het dagelijkse leven van een groot deel van de bevolking en van de meerderheid van de jeugd. Het Europees Parlement heeft recent een wet goedgekeurd die de zogenaamde "webneutraliteit" bedreigt: internet providers zouden vanaf nu voorrang kunnen geven aan bepaalde inhoud en andere inhoud naar een tweederangscircuit bannen. Dat stelt ernstige democratische problemen. Internet moet vrij zijn voor iedereen, niet het voorrecht van de hoogste bieder.

De vier partijen van de regering Michel sloten op 22 december een ‘kerstakkoord’. Er wordt ruim 9 miljard uitgetrokken voor investeringen in Defensie. “Het akkoord bevat inderdaad een aantal cadeautjes, onder andere voor defensie. In plaats van dat geld te besteden aan oorlog, zou de regering beter investeren in de toekomst en sociale noden, zoals onderwijs” aldus Line De Witte die woordvoerder is van Comac, de studentenbeweging van de PVDA. “Wij vinden dat de regering een andere keuze kan maken. Comac eist dat de regeringen 9,2 miljard investeren in de toekomst van onze jongeren. Men kan bijvoorbeeld de besparingen op openbaar vervoer en op onderwijs ongedaan maken of de BTW-plicht voor jeugdhuizen terugtrekken. Het is duidelijk dat ze het geld daarvoor kunnen vinden.”

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA reageert positief op de overwinning die de jeugdhuizen haalden in het dossier van de BTW-plicht. Minister van Financiën Van Overtveldt wilde jeugdhuizen - die al jarenlang van BTW zijn vrijgesteld - nu toch BTW laten betalen wanneer hun omzet de 50.000 euro overschreed. Dankzij de BTNee-campagne van de Vlaamse jeugdhuizen werd Van Overtveldt gedwongen dat plafond op te trekken tot 80.000 euro. “Een stap in de goede richting”, reageert Jos D'Haese van de Comac, “maar elk jeugdhuis dat BTW-plichtig wordt is er één te veel. Laat ons engagement belonen in plaats van belasten”.

Montasser, Zouzou Ben Chicka, Yassine Boubout, Youness Tmimi, en waarschijnlijk nog een heleboel andere namen, zijn namen die de laatste tijd, sinds de aanslagen in Parijs om exact te zijn, meerdere malen in de media opdoken. Deze jonge mannen, niet toevallig allemaal van vreemde origine, verschenen niet in de media omdat ze iets te maken hebben met de aanslagen in Parijs. Wel omdat ze, ten onrechte en wegens hun donkere huidskleur, als verdacht werden aanzien, en als gevolg daarvan overdreven ‘aangepakt’ werden door de politie of andere orde-instanties.

Studenten van Comac (de jongeren van de PVDA) hebben een initiatief gestart om studenten, die wegens de stakingsdagen van de NMBS in januari moeilijk op hun examens zouden geraken, te herbergen. Concreet brengt de Facebookpagina “Mijn KOT staat voor je open – Mon KOT t’es ouvert” hen in contact met studenten die een slaapplaats kunnen voorzien.

PERSBERICHT overgenomen van jongerenbewegingcomac.be

Talrijke acties van burgerlijke ongehoorzaamheid vinden op dit moment plaats in Parijs en op vele andere plaatsen om aan de regeringsleiders duidelijk te maken dat ze een ambitieus en bindend klimaatakkoord verwachten. Comac neemt hieraan deel en maakt van de gelegenheid gebruik om haar petitie "COP21 multinationans-free" te overhandigen aan de Belgische delegatie.
 

 

De Vlaamse jeugdhuizen maken zich op voor een actieweek tegen het plan van minister van Financiën Johan van Overtveldt om de BTW-vrijstelling voor jeugdhuizen aan te passen. Jeugdhuizen die meer dan 50.000 euro omzet uit drankverkoop halen zouden volgens dat plan BTW-plichtig worden en en complexe BTW-administratie moeten bijhouden. Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, spreekt van een “afrekening met engagement”. Ook Comac, de jongerenbeweging van de PVDA reageert onthutst en roept op om de actieweek te ondersteunen.

Op de klimaatonderhandelingen moest de democratie steeds van onderuit afgedwongen worden. Door de COP te ontdoen van hinderlijke manifestaties helt de balans bijzonder gevaarlijk over in de richting van fossiele lobbyisten. En het zijn niet de ijsberen die daar het grootste slachtoffer van zijn. De gevolgen zijn er voor elke inwoner van deze planeet.

Pagina's

In samenwerking met: