Artikels

Naar aanleiding van de klimaattop in Durban, Zuid-Afrika, manifesteerden vorige zaterdag 3000 mensen in Brussel. Voor het klimaat, sociale rechtvaardigheid en jobs.

Op vrijdag 2 december, zullen de leerlingen van de Kunsthumaniora! van Antwerpen (Karel Oomsstraat) tijdens de middagpauze hun steun betuigen aan de vakbonden en op hun manier een
antwoord bieden aan de besparingsmaatregelen van Di Rupo, die ook de jongeren hard treft. “Generatie Apathie” staat op.

De jongeren zijn het eerste slachtoffer van de crisis. De jongerenwerkloosheid is nog nooit zo hoog geweest, veel arbeid wordt verricht onder vorm van interimarbeid en precaire contracten en bij
moeilijke tijden, zijn zij de eersten die mogen vertrekken.

Woensdagmiddag verzamelden zo’n 450 studenten voor de gebouwen van de universiteit ULB in Brussel. Ze hielden er een flashmob tegen de bezuinigingen. De studenten lieten ballonnen op en vormden samen “99%”, het percentage van de bevolking dat de crisis niet veroorzaakt heeft.

Gemeenschappelijke verklaring van Europese communistische jongerenbewegingen naar aanleiding van de internationale dag van studenten. Wat zijn de gevolgen van de crisis van het kapitalisme en hoe moeten we ons hiertegen verzetten?

Tien jaar geleden konden weinig Griekse jongeren zich indenken hoe ze er vandaag de dag aan toe zijn. De Europese Commissie dwingt de Griekse bevolking nu al maanden een onvoorstelbare daling van haar levensniveau te aanvaarden: loonsverlagingen, lagere werkloosheidsuitkeringen, stijgende levensduurte...

We horen en lezen het overal: de overheid wil de mensen langer doen werken.

We zouden natuurlijk kunnen denken dat dit ons, jongeren, niet aanbelangt, dat dit iets is voor oudere mensen en dat wij nog heel veel tijd hebben voor we daar staan. Niets is echter minder waar, als je het van dichterbij bekijkt, heeft dit een veel grotere impact op jongeren dan je denkt.

Voor het laatste Street Art Festival, maakte Comac-Wijken Brussel een theaterstuk over de problemen van werkzoekende jongeren. Hun inspiratie haalden ze uit eigen ervaring en die van vrienden en kennissen. In Brussel is een op de drie jongeren werkloos. Bij jongeren van vreemde origine ligt dit cijfer nog hoger. Hieronder enkele voorbeelden over de waarheid achter deze statistieken.

Comac is al jaren actief in de studentenbeweging. “Geregeld ontmoetten we studenten die gemotiveerd waren om met ons iets in beweging te zetten, maar zonder dat ze daarbij noodzakelijk lid wilden zijn van Comac. Vaak wisten we niet goed hoe we met hen konden samenwerken”, zegt Romain, studentenafgevaardigde in het Institut Cardijn, in Louvain-la-Neuve.

Vorige maand is het academiejaar gestart voor de studenten van het hoger onderwijs. De grootste studentenvakbond in de Franse Gemeenschap, de Fédération des Etudiants Francophones (FEF), is heel actief op de campus. Marie Schmit, de nieuwe algemeen secretaris van de FEF en lid van Comac,  schetst een beeld van de situatie.

Vorige zaterdag kwamen de eerste ‘verontwaardigden’ (indignados) in Brussel aan. Zij kwamen uit Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Ondanks het slechte weer was de sfeer in het Elisabethpark in Koekelberg uitstekend. Ongeveer 400 sympathisanten verwelkomden de stappers met de strijdkreet “El pueblo unido jamás será vencido”.

Pagina's

In samenwerking met: