Artikels

Ben je het beu om alleen te studeren en je te laten verleiden door te lange pauzes, internet en televisie? 
Wil je in groep studeren, in een aangename sfeer? 
Collectief de stress te lijf gaan?
De examenperiode samen inzetten?
Wil je andere studenten ontmoeten die hetzelfde studeren als jij?
Verwend worden door een super-keukenploeg?

“Kernenergie: voor of tegen?” Ongetwijfeld heeft u ze ook al gezien, de reclameborden met die prangende vraag, ondertekend door het “Nucleair Forum”. In werkelijkheid schuilt Electrabel achter deze “neutrale” organisatie. Samen met bevriende bedrijven voeren ze campagne voor kernenergie… en voor hun winst. Tijd voor wat tegengas.

25 jaar geleden stierf Michaël De Witte in El Salvador. Een mortier made in USA trof hem en twee activisten van de bevrijdingsbeweging FMLN, toen ze lagen te slapen onder een mangoboom. Broer Willem, auteur van dit artikel, werkt mee aan de herdenking op 14 maart in Gent.

Terwijl Griekenland steeds dieper de economische afgrond wordt ingeduwd, groeit tegelijk het verzet. In zoverre dat sommigen zich zorgen beginnen te maken over de nakende verkiezingen. Zullen de Grieken wel de “juiste” keuze maken?

De wereld om ons heen begrijpen: waarom het crisis is en wat dat betekent, begrijpen waarom de grote meerderheid van de bevolking de eindjes aan elkaar moet zien te knopen terwijl we nooit eerder zo veel rijkdom produceerden, praten over alternatieven en manieren om de wereld te veranderen… Dat was het doel van de Karl Marx School.

Op 1 maart moeten vijf artsen van Geneeskunde voor het Volk Zelzate verschijnen voor het vredegerecht wegens niet-betalen van het lidgeld aan de Orde. Het conflict tussen de artsen van GVHV en de Orde der Geneesheren duurt al 40 jaar, maar zelfs nu de maatschappelijke druk naar verandering steeds groter wordt, volharden de provinciale raden van Henegouwen en Oost-Vlaanderen in het vervolgen van niet-betalers. De geneeskundestudenten van Gent plannen een protestactie.

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde de staking van 30 januari op voorhand al nutteloos – de regering zou toch geen jota aan haar plannen veranderen – en Bruno Tobback zei dat de vakbonden een atoombom gebruikten. Het VBO verweet de bonden “alleen maar” dat ze “met vuur speelden”, maar de werkgeversorganisatie organiseerde wel aanhoudende aanvallen tegen de bonden. Soms in bewoordingen die zo aan Iron Lady Margaret Thatcher deden denken. Haar offensief was ongetwijfeld grootser, maar de tijdsgeest en het opzet zijn perfect te vergelijken.

PVDA-voorzitter Peter Mertens reageert verheugd op de vrijspraak van Steven De Geynst voor het Gentse hof van beroep.

Mijn ouders hebben bijna een loopbaan van 40 jaar dienst achter de rug. Gedurende hun loopbaan hebben zij belastingen betaald en sociale bijdragen gestort, zodat ik naar school kon gaan, zodat ik mijn hogere studies heb kunnen voltooien, en zodat ik op een kwaliteitsvolle manier ben kunnen opgroeien. Zij hebben zelf reeds lang bijgedragen tot hun pensioen en doen dat nog. Door hun bijdrage werden jonge, zieke en werkloze mensen geholpen met een ziektevergoeding of werkloosheidsvergoeding.

Vorige week keurde de Europese Unie een olie-embargo tegen Iran goed. Volgens Europees Commissaris Karel De Gucht en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is het de bedoeling hiermee een militaire confrontatie te vermijden. Iran van zijn kant zegt dat het embargo gedoemd is tot mislukken.

Pagina's

In samenwerking met: