Artikels

PVDA-voorzitter Peter Mertens reageert verheugd op de vrijspraak van Steven De Geynst voor het Gentse hof van beroep.

Mijn ouders hebben bijna een loopbaan van 40 jaar dienst achter de rug. Gedurende hun loopbaan hebben zij belastingen betaald en sociale bijdragen gestort, zodat ik naar school kon gaan, zodat ik mijn hogere studies heb kunnen voltooien, en zodat ik op een kwaliteitsvolle manier ben kunnen opgroeien. Zij hebben zelf reeds lang bijgedragen tot hun pensioen en doen dat nog. Door hun bijdrage werden jonge, zieke en werkloze mensen geholpen met een ziektevergoeding of werkloosheidsvergoeding.

Vorige week keurde de Europese Unie een olie-embargo tegen Iran goed. Volgens Europees Commissaris Karel De Gucht en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is het de bedoeling hiermee een militaire confrontatie te vermijden. Iran van zijn kant zegt dat het embargo gedoemd is tot mislukken.

"Jongeren die op straat rondhangen" vormen een probleem voor de burgemeesters van Gent en Antwerpen. Ze scharen zich dan ook achter de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) om jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar te bestraffen in geval van “inciviek gedrag”. Bernard De Vos, de Franstalige kinderrechtencommissaris, is verontwaardigd.

Opgestaan om 5 uur s’ochtends. Eerste halte: het PVDA secretariaat in Brussel, waar we ons in kleine groepjes verdelen om de piketten in de omgeving van de stad te bezoeken. Samen met Claudia, een kameraad, kom ik aan op het Rouppeplein. Ons doel: mee te rijden met een auto langs de bouwwerven in Brussel om te zien of dat iedereen goed meedoet met de staking...

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, organiseert van 17 tot 19 februari haar jaarlijkse vormingsweekend. "De voorgekauwde informatie die de massamedia doorgaans serveren, is niet voldoende", zegt organisatrice Sofie Sas.

Of het nu The New York Times is over het volksverzet in Griekenland, The Economist over de Occupy Wall Street-beweging of De Morgen over de algemene staking van 30 januari, telkens weer gaat het over verontwaardigde jongeren die zich verzetten tegen de vorige generaties. De onverantwoordelijke babyboomers die decennialang boven hun stand leefden, zijn de hoofdschuldigen van de situatie waarin we ons nu bevinden. Que?

Met bevroren tenen zijn wij, de studenten van Comac Leuven, teruggekomen van Bpost. Wij vinden het belangrijk om als Leuvense studenten onze solidariteit aan deze postmannen en -vrouwen te betuigen. Met enkele kritische vragen, die we hebben opgevangen in de media van de afgelopen dagen, bevragen wij de stakers aan het piket. 

Ook de scholieren van Comac Antwerpen zijn zondagavond en maandagochtend bezoekjes gaan brengen aan stakingspiketten.
In tijden waarin het generatieconflict door de media hard wordt uitgespeeld, werd de aanwezigheid van deze jonge kameraden erg op prijs gesteld.

Nu we in België tegen een eerste besparingsgolf staan, weten ze in Griekenland al goed waarover te spreken. Zij hebben er zo al enkelen achter de rug: drastische vermindering van hun loon, het stopzetten van openbare diensten, privatiseringen en talrijke nieuwe belastingen voor families, enz.

Pagina's

In samenwerking met: